Sökning: "kundnöjdhet"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade ordet kundnöjdhet.

 1. 1. Samverkan mellan agilt tvärfunktionellt teamarbete och höga säkerhets- och kvalitetskrav hanterat av en sekventiellt arbetande grupp : En fallstudie hos polisens IT-avdelning

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Hanna Skarp; [2022]
  Nyckelord :process management; process mapping; internal customers; customer satisfaction; ITIL; agile methods; business development; streamlining; total quality management; lean; processledning; processkartläggning; interna kunder; kundnöjdhet; ITIL; agila metoder; offentlig sektor; verksamhetsutveckling; effektivisering; flöde; leveransservice; hörnstensmodellen; lean;

  Sammanfattning : Den snabba teknikutvecklingen i samhället beskrivs ofta som den största förklaringen till agila principers snabba framväxt bland IT-organisationer under de senare åren. Agila arbetsmetoder går ofta ut på att arbetet planeras i kortare iterationer där leverantören kontinuerligt stämmer av kundkraven mellan sprintarna. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Lean Production inom livsmedelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Victor Wahlström; [2022]
  Nyckelord :Lean Production; Lean; effektivisering; lönsamhet; kundnöjdhet; detaljhandel;

  Sammanfattning : Lean Production är en välkänd filosofi som är väl beprövad inom tillverkningsindustrin men inte inom detaljhandeln. Filosofin bygger på att genom förändringar effektivisera verksamheten genom att minska slöseri av resurser och ständigt arbeta med förbättringar. LÄS MER

 3. 3. Usability in a car pooling web application : In a carpooling application, how should information be displayed to improve usability with focus on effectiveness and attitude?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emilia Bylund Månsson; Olivia Jacobsson; Ludvig Hedlund; Martin Forsberg; William Rimton; Ossian Andersson; Wilma Adelsköld; Oskar Gunnarsson; William Wallstedt; [2022]
  Nyckelord :Usability; carpooling; web application; attitude; effectiveness; display;

  Sammanfattning : Usability is one important factor for customers to reach satisfaction. The purpose of this report was to investigate how information should be displayed on a carpooling web application to increase usability, focusing on the aspects of effectiveness and attitude. LÄS MER

 4. 4. Drönarleveranser i Sverige, framtidens lösning på den växande e-handeln? : En kvalitativ studie om konsumenternas krav på och inställning till drönarleveranser i Sverige samt hur distributionsföretag belyser detta

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jimmy Jeryos; Charbel Mourad; [2022]
  Nyckelord :Last mile; e-commerce; autonomous package deliveries; delivery drones; customized deliveries; customer satisfaction; Last mile; e-handel; autonoma paketleveranser; leveransdrönare; skräddarsydda leveranser; kundnöjdhet.;

  Sammanfattning : Framväxten av e-handel har ställt höga krav på last mile-leverans, där leverans av paket till konsumenter har blivit allt viktigare och en väsentlig del av kundens köpupplevelse. I takt med att kraven på e-handel och frakt ökar, så ökar också konsumenternas krav på servicekvalitet och leveranstid. LÄS MER

 5. 5. Service Quality effect on Customer Satisfaction and Word of Mouth

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Gustav Andersson; Carl Ingemarsson; [2022]
  Nyckelord :Service quality; Customer satisfaction; Word of Mouth; SERVQUAL; Disconfirmation theory; Grocery retail industry; Tjänstekvalitet; Kundnöjdhet; Word of Mouth; SERVQUAL; Disconfirmation theory; dagligvaruhandel;

  Sammanfattning : This study has investigated the effect of service quality on customer satisfaction and Word of Mouth in the grocery retail industry. The purpose of the study was to measure the dimensions of service quality and see its effect on customer satisfaction and Word of Mouth. LÄS MER