Sökning: "kundrelationer frågeställning"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kundrelationer frågeställning.

 1. 1. Kundlojalitet ur kundens perspektiv : En kvalitativ studie om vilka faktorer som påverkar kundlojaliteten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mohammed Salman; Dolshi Hayllie; Ranim Mashhadi; [2022]
  Nyckelord :CRM; engagemang; word of mouth; kundlojalitet; förtroende; relation.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2022-01-13 Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp  Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens universitet Författare: Dolshi Hayllie  Ranim, Mashhadi  Mohammed Salman  (000517) (920627) (960229) Titel: Kundlojalitet ur kundens perspektiv Handledare: Ulf Andersson Nyckelord: CRM, engagemang, word of mouth, kundlojalitet, förtroende, relation Frågeställning: Vilka faktorer påverkar lojalitet hos digitala klädföretag ur kundens perspektiv? Syfte: Syftet med denna studie är att öka kunskapen kring kundlojalitet och undersöka vilka faktorer som kan påverka lojalitet. Syftet är också att skapa förståelse kring hur CRM kan påverka kunders lojalitet i digitala klädföretag. LÄS MER

 2. 2. Är kundorientering, service och kompetens räddningen för fysisk handel? En kvalitativ studie av de svenska sporthandlarnas strategier för att bevara sina fysiska butiker

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Martina Persson; Louise Bredhe; [2021]
  Nyckelord :Digitalisering; fysisk butik; sportbutik; kundorientering; service; kompetens.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Digitaliseringen har förändrat förutsättningarna för alla detaljhandlare och då även för sporthandlarna. Detta påverkar arbetarnas roll i den fysiska butiken samt vad som krävs av företaget för att fortfarande hålla sig konkurrenskraftiga. LÄS MER

 3. 3. Tjänstefieringens inverkan på kundrelationer : Hur upplever privatleasande kunder relationen med bilhandlaren?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Oscar Andersson; Erik Dahlin; [2020]
  Nyckelord :tjänstefiering; servitization; leasing; privatleasing; kundrelationer; relationer;

  Sammanfattning : Utvecklingen som skett på bilmarknaden i form av privatleasingens framfart och tillväxt påverkar förhållandet mellan kunder och bilhandlare. För bilhandlare och kunder innebär det ett förändrat värdeerbjudande där transaktioner och ägande av bilen har ersatts med leasing och nyttjande av bilen. LÄS MER

 4. 4. Från produkt till tjänst : En kvalitativ studie av hur affärssystemleverantörerhanterar utmaningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Ottilia Gustafsson; Josefine Möllbrant; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; Tjänstefiering; Affärssystem; Molntjänst; Utmaningar.;

  Sammanfattning : Digitalisering benämns som den fjärde industriella revolutionen och den digitalatekniken har utvecklats exponentiellt. I takt med digitaliseringens framväxt harleveransmetoden av affärssystem förändrats. Den digitala utvecklingen möjliggör förändringen från lokalt installerat system till molntjänst. LÄS MER

 5. 5. Effekten av virtuella möten : En studie om hur virtuella möten påverkar B2B-relationer

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Kajsa Hilferink; Amanda Sundström; Elin Andersson; [2020]
  Nyckelord :B2B; kundrelationer; förtroende; engagemang; kommunikation; virtuella möten; F2F; icke-verbal kommunikation.;

  Sammanfattning : Frågeställning: Hur påverkar förändring i kommunikation, via virtuella möten,relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer? Syfte: Studien ämnar bidra med ökad förståelse kring hur användningen av virtuella möten, som orsakar förändringar i kommunikationen, påverkar relationsbyggande processer i etablerade B2B-kundrelationer. Vidare syftar studien även till att undersöka hur virtuella mötens avsaknad av icke-verbal kommunikation påverkar kommunikationen, i kontrast till F2F-möten. LÄS MER