Sökning: "kundsegment marknadsföring"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden kundsegment marknadsföring.

 1. 1. Big datas påverkan på beslutsfattande av kundsegment : - En fallstudie av organisationer inom resebranschen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Krusing; Leo Tiricke; [2017]
  Nyckelord :Marketing; big data; decision making; segmenting; the travel industry; Marknadsföring; big data; beslutsfattande; segmentering; resebranschen;

  Sammanfattning : Through an ever-increasing connectivity, the digital imprints left behind are opening new possibilities for organizations. Big data contains large amounts of consumer data and through analysis this data is transformed into information. LÄS MER

 2. 2. Påverkan av kommunikation mellan företag och kundsegment

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Öman; Louise Tevell; [2017]
  Nyckelord :fast fashion; hållbart mode; produktlivscykel; marknadsföring; konsument; mode; påverkan; förändring;

  Sammanfattning : Området för denna studie är att studera kommunikation mellan företag och kunder. I studien har ett “fast fashion” företag används som exponent. Studien avgränsas till unga kvinnor 15-30 år då företaget har detta kundsegment som målgrupp.  Kommunikation är idag ett viktigt verktyg för företag att sända ut budskap. LÄS MER

 3. 3. Marknadsföring på sociala medier: : Hur kan sociala medier hjälpa Kristinehamn med att stärka sitt varumärke samt attrahera fler besökare?

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Amanda Nylander; [2016]
  Nyckelord :Turism; Marknadsföring; Internet; Sociala medier; Word of Mouth;

  Sammanfattning : Kristinehamn, en mindre ort belägen vid Vänerns nordöstra skärgård, en plats med många resurser  i den lokala naturen och kulturen. En plats med stora möjligheter och utvecklingspotential till att bli en mer välbesökt destination. LÄS MER

 4. 4. Turistföretags marknadsföring online : Har sociala nätverk förvandlats till kundsegment?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Victoria Båveryd; Charlotta Grimfors; Jennifer Speich; [2016]
  Nyckelord :Share; Like; Hashtag; Campaigns; Marketing strategy; Social currency; Tag; Tourism companies; Viral Marketing; Web 2.0; Word-of-mouth; Dela; Gilla; Hashtagga; Kampanjer; Marknadsföringsstrategi; Social valuta; Tagga; Turistföretag; Viral marknadsföring; Webb 2.0; Word-of-mouth;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att kartlägga hur nio svenska turistföretag ser på sociala mediers och konsumentens roll inom marknadsföring online. Vidare vill uppsatsförfattarna analysera potentiella effekter av virala marknadsföringskampanjer. Detta utifrån fyra teoretiska ramverk: webb 2.0, word-of-mouth, viral marknadsföring samt social valuta. LÄS MER

 5. 5. Framtidens matkasse online : - Att plocka en egen eller att köpa en färdigplockad matkasse på internet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mikael Salmén; Pontus Vindahl; [2016]
  Nyckelord :Livsmedel; e-handel; matkasse; självplockad matkasse; färdig matkasse; inkludering- och exkluderingsteorin;

  Sammanfattning : SyfteInom ett aktuellt ämne har vi valt att implementera en teori om inkludering och exkludering av produkter för att undersöka om denna teori håller inom en ny produktkategori. Vårt syfte lyder som följer; Givet detta är vårt syfte att förstå de faktorer som förklarar hur konsumenten väljer att inhandla livsmedel online. LÄS MER