Sökning: "kundservice"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet kundservice.

 1. 1. Snabb tillväxt = framgång? : En studie om hur tillverkningsföretag hanterar utmaningar vid snabb tillväxt

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Cajsa Gustavsson; Daniella Strandberg Mihajlovic; [2019]
  Nyckelord :Tillväxt; konkurrens; kompetent personal; kapital; innovation; miljö; hållbar utveckling; kundservice.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att identifiera utmaningar vid snabb tillväxt samt beskriva vilka strategier företag använder för att hantera dem. Metod: En kvalitativ studie med induktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med anställda på det studerade företaget. LÄS MER

 2. 2. Leveransservice från sågverk till bygghandel

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Jonas Sjölund; [2019]
  Nyckelord :bygghandel; leveransservice; logistik; service; sågverk;

  Sammanfattning : Sågverksindustrin är en produktionsorienterad industri där lönsamhet och konkurrenskraft traditionellt sett har skapats genom stordriftsfördelar. Att erbjuda en hög service vid försäljning och leverans av produkterna är ett sätt att skapa ökat kundvärde och därmed ökad konkurrenskraft för sågverk. LÄS MER

 3. 3. Chatboten Sally : Skillnader i förväntningar och resultat efter införandet av en chatbot hos Helsingborgs kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Izabella Lönnqvist; Filiph Wallsten; [2019]
  Nyckelord :Chatbot; kommun; TAM; implementering av chatbot; servicebot;

  Sammanfattning : Chatbotar används idag på en mängd olika sätt. Det är vanligt att chatbotar implementeras som kundservice i olika företag, men att använda sig av en chatbot i en kommun är inte lika förekommande. Chatboten Sally är den första i sitt slag som en servicebot i Helsingborgs kommun och svarar på frågor om Vuxenutbildningen. LÄS MER

 4. 4. Hur kan telekomkunders användning av själv-serviceteknologi öka? : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Andreas Lidén; [2018]
  Nyckelord :Self-Service Technology SST ; Telecom Customers; User Experience UX ; Customer Experience CX ; Service Design SD ; Technological Acceptance; Telecommunications and Telecommunications Industry.; Själv-serviceteknologi SST ; Telekomkunder; User Experience UX ; Customer Experience CX ; Servicedesign SD ; Teknologisk acceptans; Telekommunikation och Telekombranschen.;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur telekomkunder användning av själv-serviceteknologi (SST) kan öka. Relevant litteratur som SST, teknologisk acceptans, user experience (UX), customer experience (CX) och servicedesign (SD) har identifierats och förankrat studien vetenskapligt. LÄS MER

 5. 5. Bygg-specifik logistik : icke värdeskapande aktiviteters påverkan på produktion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josefine Heintz; Maja Kardell; [2018]
  Nyckelord :Bygglogistik; värdeskapande; byggarbetsplats; logistik; slöserier; materialhantering; lager;

  Sammanfattning : Studien är en kvalitativ rapport där intervjuer och observationer genomförts på projektet Simonsland i Borås. Det är ett partneringsprojekt vilket innebär att beställare, entreprenör och underentreprenörer arbetar i samverkan. LÄS MER