Sökning: "kundtillfredsställelse service management"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden kundtillfredsställelse service management.

 1. 1. Self-Service Technology (SST) och dess relation till kundtillfredsställelse : En studie av onlinebaserad kundsupport hos Monitor ERP System AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Christoffer Annerstedt; Fredrik Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Self-Service Technology; Customer Relation Management; ERP system; Information quality; SST-QUAL; Self-Service Technology; Customer Relation Management; Affärssystem; Servicekvalitet; SST-QUAL;

  Sammanfattning : I dagens samhälle gömmer det sig en teknologi som inte alla tänker på, nämligen Self-Service Technology(SST). Self-Service Technology befinner sig ofta i ens närhet. Företag använder sig av denna teknik för att tillfredsställa deras kunder snabbare och smidigare. LÄS MER

 2. 2. Snabbt, billigt och nära. En kvantitativ undersökning av service vid leverans till utlämningsställe

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alla Belova; Elin Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Last mile-leverans; servicekvalitet; servicebekvämlighet; SERVCON-modellen; Kano-modellen; serviceattribut; kundtillfredsställelse; utlämningsställe.; Social Sciences;

  Sammanfattning : E-retailers all over the world are facing increased competition due to the rapid development of the e-commerce sector. In this light, delivering positive service experience to customers is often named as one of the keys to successful business. LÄS MER

 3. 3. Mätning av målprioritering, måluppfyllnad och kundtillfredsställelse : en jämförelse mellan svenska privata storskogsägare och ett förvaltningsbolag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Alexander Westberg; [2019]
  Nyckelord :Privatskogsbruk; Skogliga mål; skogsförvaltning; kundnytta; metodtriangulering; enkät; ANOVA;

  Sammanfattning : Trenden inom skogsbruket är att strukturen av skogsägare förändras. Undersökningar som är gjorda på utvecklingen av skogsmarknaden visar att skogsföretagen har varit långsamma att anpassa sitt tjänsteutbud till skogsägarnas förändrade behov och detta har skapat ett gap mellan skogsägarnas behov och skogsföretagens tjänsteutbud. LÄS MER

 4. 4. Kundtillfredsställelse inom djursjukvården : En studie av intern och extern kundtillfredsställelse vid en distriktsveterinärmottagning

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Ninnie Löfqvist; [2018]
  Nyckelord :Total Quality Management; customer satisfaction; animal health care; veterinarian; work environment; service quality; communication; Offensiv kvalitetsutveckling; kundtillfredsställelse; djursjukvård; veterinär; arbetsmiljö; tjänstekvalitet; kommunikation;

  Sammanfattning : Den arbetsrelaterade ohälsan i landet har blivit ett växande problem generellt. Bland veterinärer upplevs arbetsbelastningen vara hög, det är många som funderar på att byta yrke och självmordsfrekvensen är högre än för andra yrkesgrupper. LÄS MER

 5. 5. Individanpassad marknadsföring på Instagram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Emma Lindelöw; Linnea Selse; [2017]
  Nyckelord :Customer Relationship Management; individanpassad marknadsföring; Big Data; lojalitet; e-handel; sociala medier; Instagram; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur individanpassad marknadsföring på Instagram kan påverka kunders relation och lojalitet till företag som marknadsför sig på det sociala mediet. Utifrån detta har vi formulerat följande frågeställningar: Hur påverkas kunders relationer till företag som använder sig av individanpassad marknadsföring på Instagram? Hur kan individanpassad marknadsföring på Instagram påverka kunders lojalitet till företag? För att besvara dessa frågor har vi genomfört en kvalitativ undersökning. LÄS MER