Sökning: "kundtillfredsställelse"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade ordet kundtillfredsställelse.

 1. 1. Kulturens inflytande på belöningssystem och motivation inom TQM-styrda organisationer i Japan och Sverige : En komparativ flerfallsstudie med ett interkulturellt angreppssätt

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Elin Engström; Azin Valiollah Kohan; [2021]
  Nyckelord :TQM; Culture; Organizational Culture; Business Culture; National Culture; Remuneration Systems; Motivation.; TQM; Kultur; Organisationskultur; Affärskultur; Nationalkultur; Belöningssystem; Motivation;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: I den globala ekonomin blir servicekvalitet allt viktigare och företagen på den internationella konkurrensutsatta marknaden behöver erbjuda överlägsen service för att överleva. Kvaliteten på service är det som mäter prestationens utfall. LÄS MER

 2. 2. Ruttplaneringens betydelse och informationsflödets inverkan : En studie om hur dessa kan reformeras inom små företag i tillväxtfasen

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Elin Johansson; Isagel Josefsson; Michaela Larsson; Klara Stenholm; [2021]
  Nyckelord :ruttplanering; informationsflöde; Transport Value Stream Map; standardisering;

  Sammanfattning : Dagens parallella ökning av konsumtion och hållbarhetstänk ställer höga krav på företag. Digitaliseringen och den tekniska progressionen utmanar företag än mer att arbeta mot ständig förbättring för att bibehålla sin konkurrenskraft och är en aspekt som studien lyfter. LÄS MER

 3. 3. E-handelns aktiva fyndjägare : En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Mimmi Lemrell; Sofie Wendt; [2021]
  Nyckelord :Millennials; Generation Y; Konsumtionsbeteende; E-handel; Internet; Motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Titel: E-handelns aktiva fyndjägare - En kvantitativ studie om faktorerna som motiverar millennials till att konsumera. Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi. LÄS MER

 4. 4. Kan innovationsförmågan öka genom tvärprofessionellt lagarbete inom vården? : En kvalitativ studie om förutsättningar för samarbete i team för att skapa innovation i hälso- och sjukvården

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Maria Nordmark; [2021]
  Nyckelord :healthcare; collaboration; collaboration environment; innovation; continuous improvement; hälso-och sjukvård; innovation; samarbete; samarbetsmiljö; ständiga förbättringar;

  Sammanfattning : Samarbete i välfungerande lag kommer sannolikt att känneteckna framtidens vård, där kombination av olika kompetenser blir viktigare än enskilda professioners insatser. Forskning visar att tvärprofessionellt samarbete är ett område där många olika faktorer påverkar patient- och personalnöjdhet, organisatorisk effektivitet och förutsättningar för innovation. LÄS MER

 5. 5. Self-Service Technology (SST) och dess relation till kundtillfredsställelse : En studie av onlinebaserad kundsupport hos Monitor ERP System AB

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi; Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Christoffer Annerstedt; Fredrik Lindholm; [2021]
  Nyckelord :Self-Service Technology; Customer Relation Management; ERP system; Information quality; SST-QUAL; Self-Service Technology; Customer Relation Management; Affärssystem; Servicekvalitet; SST-QUAL;

  Sammanfattning : I dagens samhälle gömmer det sig en teknologi som inte alla tänker på, nämligen Self-Service Technology(SST). Self-Service Technology befinner sig ofta i ens närhet. Företag använder sig av denna teknik för att tillfredsställa deras kunder snabbare och smidigare. LÄS MER