Sökning: "kundtjänst"

Visar resultat 1 - 5 av 68 uppsatser innehållade ordet kundtjänst.

 1. 1. Generation Y intar arbetsmarknaden. En kvalitativ studie om hur ledare kan lyckas motivera och behålla generation Y på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Kvist; Josefine Kvist; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; generation Y; ledarskap; kundtjänst;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Belöningssystem. En fallstudie om hur monetära belöningssystem och underliggande motivationsfaktorer påverkar en anställd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Theodor Langhard; Edward Kullberg; [2019-05-07]
  Nyckelord :Motivation; monetära; belöningar; belöningssystem; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : Låg motivation bidrar till höga kostnader hos företag vilket medför ineffektivitet och lägreproduktivitet. I Sverige är personalkostnaderna bland de högsta i världen vilket bidrar till attmotivation genom produktivitet blir en viktig variabel för företag. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av processmognad i en kundtjänst

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Olivia Blomquist; [2019]
  Nyckelord :CMM; improvement; performance; process; process maturity; response rate; SPS.; CMM; förbättring; prestation; process; processmognad; svarsfrekvens; SPS;

  Sammanfattning : Maturity models can help organizations understand their processes and thereby improve them.  The Capability Maturity Model (CMM) is a framework with five index-based levels that describes key elements in an effective software process. LÄS MER

 4. 4. Artificiell Intelligens inom kundtjänst : Med chatbot i centrum

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Robin Östman; Marcus Olofsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Implementering av artificiell intelligens - En fallstudie på Skandinaviska Enskilda Banken

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anders Ericson; Martin Billestedt; [2018-09-20]
  Nyckelord :Artificiell intelligens; implementering; teknologisk förändring; bank;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och redogöra för hur implementeringen av artificiell intelligens, ser ut för en av Sveriges största banker; Skandinaviska Enskilda Banken. Efter uppsatt syfte togs kontakten med de respondenter som bidragit till det empiriska material som utgjort grunden i studien. LÄS MER