Sökning: "kundupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade ordet kundupplevelse.

 1. 1. Artificiell intelligens inom köpprocessen : En studie om att attrahera och behålla B2B-kunder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joel Toutin; [2020]
  Nyckelord :Buying Process; Customer Experience; Customer Data; Artificial Intelligence; köpprocessen; kundupplevelse; kunddata; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : The buying process has become an important outcome for firms to adapt to the changes in B2B buying. With an increased focus on delivering new customer experiences, firms are finding themselves with lots of customer data that needs to be analyzed. LÄS MER

 2. 2. Den digitala banken : En studie om digitaliseringens inverkan på kundnöjdhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Wennergren; Harnesk Simon; [2020]
  Nyckelord :Digital banking; Customer satisfaction; Digitalization; Customer experience; Digital banking; Kundnöjdhet; Digitalisering; Kundupplevelse;

  Sammanfattning : Banksektorn har genomgått omfattande förändringar till följd av digitaliseringens framväxt. Ett bredare utbud av differentierade produkter har möjliggjort för konsumenter att utföra vardagliga bankärenden på egen hand. LÄS MER

 3. 3. Butikens roll inom kosmetikbranschen : En studie om butiksförsäljningen inompremuimsegmentet för kosmetiska varumärken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofia Hillerborn; Jacobsson Ida; [2020]
  Nyckelord :Butiksuttryck; butikskommunikation; kundupplevelse; Brand Image samt säljstöd;

  Sammanfattning : Problemdiskussion: Studien ämnar till att undersöka butikernas roll för kosmetiskavarumärken inom premiumsegmentet i en tid där e-handeln övertar stora andelar av marknaden.Syfte: Studien syftar till att skapa förståelse kring butikens roll inom premiumsegmentet förkosmetiska varumärken. LÄS MER

 4. 4. Kundresor inom e-handel : En eyetrackingstudie kopplad till kundupplevelse under förköp- och köpfaserna

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :David Huang; [2020]
  Nyckelord :customer journey; customer journey map; eye-tracking; Kundresor; kundresekarta; kundupplevelse;

  Sammanfattning : Det finns en begränsad mängd studier inom kundresor och kundupplevelser. Syftet med uppsatsen är att undersöka digitala kundresor med hjälp av eyetracking-experiment. Tio testdeltagare genomförde digitala kundresor med egna definierade mål. För enkelhetens skull valdes studenter som försöksdeltagare. LÄS MER

 5. 5. Varumärkesuppbyggnad i en värld under förändring : en studie kring ett förändrat konsumentbeteendes påverkan på premiumvarumärken

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Anna Lundgren; Oscar Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Detaljhandel; E-handel; premiumvarumärken; varumärkesbyggande; köpbeteende;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med arbetet är att kartlägga och beskriva hur premiumvarumärken arbetar med varumärkesbyggande i en tid präglad av globalisering och digitalisering. Konsumentbeteendet har förändrats i takt med att e-handeln tagit över från den traditionella detaljhandeln mer och mer, detta har resulterat i en hotad detaljvaruhandel, med den så kallade butiksdöden som konsekvens. LÄS MER