Sökning: "kundupplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet kundupplevelse.

 1. 1. Utveckling av en chatbots dialog för implementation i en webbaserad kundtjänst

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Chanelle Kero; Veronica Törnblom; [2018]
  Nyckelord :Artificial intelligence; AI; customer service; customer experience; chatbot; dialogue; IBM Watson; Artificiell intelligens; AI; kundtjänst; kundupplevelse; chatbot; dialog; IBM Watson;

  Sammanfattning : Automatisering av kundtjänster genom implementering av chatbotar blir allt vanligare för att kunna erbjuda kunder en mer tillgänglig och effektiv service. Vid implementering av chatbotar i kundtjänster lämnas den mänskliga kontrollen och kundens upplevelse delvis över till ett digitalt system, vilket ställer krav på utformning av chatbotars dialoger. LÄS MER

 2. 2. Morgondagens handel : Smartmobilen länken till en sömlös upplevelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Morgan Nilsson; [2018]
  Nyckelord :user experience; customer experience; online; offline; commerce; smart phone; användarupplevelse; kundupplevelse; online; offline; detaljhandel; UX; CX; smartmobil;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom detaljhandeln har blivit allt tuffare sedan internets uppkomst vilket har lett till att kunders beteende har börjat förändrats, samtidigt som upplevelsen både på internet och iden fysiska butiken har hamnat alltmer i fokus. En bra användarupplevelse och kundupplevelseär idag en av de viktigaste konkurrensfördelarna ett företag kan ha inom detaljhandeln. LÄS MER

 3. 3. The Digital Transformation of the Swedish Banking Industry : A study on the digitalisation of Swedish banks and how it affects their perspective on customer experience

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Mustafa Al-Chalabi; Lawand Bahram; [2018]
  Nyckelord :Digital transformation; Banking; Financial industry; Process theory; Customer experience; Customer satisfaction; PSD2; GDPR; MiFID II;

  Sammanfattning : The Swedish banking industry has long been at the forefront when it comes to digital leadership. Currently, this industry is starting to fall behind other industries, and a closer look at the industry reveals that niche banks are having less trouble with adapting new technologies than bigger banks. LÄS MER

 4. 4. Utvärdera kundnöjdheten inom B2B : En studie inom sågverksindustrin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Simon Strömbäck; [2018]
  Nyckelord :Business - to - business B2B ; Kundnöjdhet; Nöjdkundindex; Attributbaserad kundnöjdhet;

  Sammanfattning : I dagens konkurrensutsatta samhälle har företag börjat mäta och redovisa vad sina kunder anser om respektive företag. Det är även något som företag inom business-to-business (B2B) gör med hjälp av att investera i och konstruera verktyg för att kunna mäta kundnöjdhet samt applicera insamlad data på den berörda enheten. LÄS MER

 5. 5. En dans på bostadsvisning : En studie om designad musik och dess betydelse för kundupplevelsen på bostadsvisning.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andrea Andersson; Victoria Holmgren; [2018]
  Nyckelord :Designad musik; Sinnesmarknadsföring; Kundupplevelse; Bostadsvisningar.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur designad musik på bostadsvisningar påverkar kundupplevelsen genom känslotillstånden glädje och upprymdhet, enligt P-A-D-modellen av Mehrabian och Russell (1974). Kundupplevelsen mäts när det spelas designad musik och ingen musik på bostadsvisning. LÄS MER