Sökning: "kundvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 263 uppsatser innehållade ordet kundvärde.

 1. 1. Effektiv informationshantering vid fastighetsförvaltning och dess kostnadspåverkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Daniel Paldeak; Oscar Halleröd; [2021-02-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Digitalisering är en fas som alla branscher har mött eller kommer att möta. I den konservativa samhällsbyggnadsbranschen så är digitalisering något som ständigt märks av mer och mer. LÄS MER

 2. 2. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

  Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER

 3. 3. Styrning i företag med digitala affärsmodeller : En studie av Freemium i olika branscher

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Eric Weberg; August Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Business models; Freemium; Innovative business models; Management accounting; Customer focus; Customer value; Digital business models; Internet-based business models; Big Data; Affärsmodeller; Freemium; Innovativa affärsmodeller; Ekonomistyrning; Kundfokus; Kundvärde; Digitala affärsmodeller; Internetbaserad affärsmodeller; Big Data.;

  Sammanfattning : This paper dives into the world of business models where more precisely the business model called Freemium is inspected. The paper has multiple purposes where one is to examine why businesses decide to use a business model that is as volatile as Freemium. LÄS MER

 4. 4. TJÄNSTEFIERING AV KONSUMTIONSVAROR : En kvalitativ studie om vad restauranger värderar i ett tjänstefierat erbjudande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Mathilda Axelsson; Emelie Ångström; [2021]
  Nyckelord :Servitization; service dominant logic; value proposition; value co-creation; value dimensions; consumables; customer value; Tjänstefiering; tjänstelogiken; kundvärde; värdedimensioner; värdeerbjudande; konsumtionsvaror;

  Sammanfattning : I takt med den ökade globaliseringen har konkurrensen tilltagit på marknaden och påverkat förutsättningarna för de traditionella tillverkningsföretagen. Att utöver produkter sälja tjänster har blivit ett vanligt sätt att differentiera sig från andra aktörer och höja det värde som erbjuds mot kunderna. LÄS MER

 5. 5. Kundvärdepåverkan i projektledningstjänster : En fallstudie av kundvärdepåverkande faktorer för projektledningstjänster i infrastrukturbranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Kalle Moldvik; [2021]
  Nyckelord :Kundvärde; Tjänster; Projektledning;

  Sammanfattning : Project management has an important function when it comes to how infrastructure projects are planned and executed today. The rapid development in the industry as well as increased competition has led focus to how these services can be developed and what in these services affects customer value. LÄS MER