Sökning: "kundvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet kundvärde.

 1. 1. Hur har digitaliseringen påverkat redovisningsföretags affärsmodell? - En studie om hur digitaliseringen påverkat affärsmodellen för redovisningsföretag samt redovisningskonsulters arbetsuppgifter och värdeskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Vallgren; Olle Josarp; [2020-01-31]
  Nyckelord :Digitalisering; affärsmodell; värdeskapande; redovisningskonsult;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Digitaliseringen har länge varit ett fenomen som påverkat redovisningsbranschen. Det digitala arbetssättet har ersatt det tidigare arbetet som skedde med papper och penna och i vissa fall helt automatiserat arbetsprocesser för en redovisningskonsult. LÄS MER

 2. 2. The price you’re worth: A case-study of pricing in the TIC-market

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell ekonomi; Linköpings universitet/Industriell ekonomi

  Författare :Kasper Vinberg; Stefan Lindstedt; [2020]
  Nyckelord :Pricing; Value-based; Value; Value-based price; Value-based Pricing; TIC; TIC-market; Testing; inspection and certification; pricing practice; pricing strategy; Kasper Vinberg; Stefan Lindstedt; kasvi918; KasperStefan; Cost-based; kostnadsbaserad; värdebaserad; konkurrensbaserad; competition-based; behavior; mindset; change; WTP; Kundvärde; Customer value; customer; customer value proposition; pricing strategy; pricing practice; Perceived customer value; kundvärde;

  Sammanfattning : How to price your offering is one of the main managerial decision issues today and is alarmingly often not grounded in necessary market and cost research. Pricing is a complex topic, dependent on a multitude of internal and external factors, which makes pricing practice and strategy alignment even more difficult. LÄS MER

 3. 3. Arbetstagare eller Ansvarstagare? : - Om agilt arbete ur ett arbetstagarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Pontus Håkansson; Emma Ljungar; [2020]
  Nyckelord :Agilt arbetssätt; ansvarstagare; IT-branschen; utmaningar; kundorienterat; kundvärde; medarbetarfokus; företagskultur;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilka utmaningar upplever arbetstagare inom IT-branschen med ett agilt arbetssätt? Syfte: Syftet med studien är att identifiera utmaningar en arbetstagare upplever till följd av ett agilt arbetssätt och bidra med en arbetstagaranpassad modell för att öka förståelsen för det agila arbetssättets inverkan på arbetstagaren och dennes praktik inom IT-branschen. Metod: Kvalitativ surveyundersökning med en deduktiv forskningsansats. LÄS MER

 4. 4. Prestationsmätning i prenumerationsföretag: : Hur prenumerationsföretag använder prestationsmätning ochpå vilket sätt det bidrar till att förlänga kundernas varaktighet.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Anna Asplund; Martin Fröström; [2020]
  Nyckelord :Subscription model; subscription-based businesses; performance measurement; performance measurement systems; customer value.; Prenumerationsmodell; prenumerationsföretag; prestationsmätning; prestationsmätningssystem; kundvärde.;

  Sammanfattning : Prenumerationsmodellen är inget nytt fenomen, men har på senare tid spridit sig till nya branscher. Modellen har populariserats till följd av bland annat digitaliseringen, den ökade konkurrensen och nya framväxande kundvärden. LÄS MER

 5. 5. The value perception gap between customers and sellers : A case study on aftersales services within maritime industry

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Pontus Öström; Emil Fröyset; [2020]
  Nyckelord :Serive; Customer value; Value proposition; Customer perspective; Maritime industry; Service; Kundvärde; Värdeerbjudanden; Kundperspektiv; Maritim industri;

  Sammanfattning : Increased competition and lower margins on products cause many traditional manufacturing companies to resort to services to increase revenues and differentiate themselves from competitors. A challenge manufacturing companies and their sellers face within this change lie within understanding what their customers value in the contexts of service and how to convey these values into superior value propositions. LÄS MER