Sökning: "kundvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet kundvärde.

 1. 1. När en person uppkopplas, förändras deras värld. Men när allt är uppkopplat förändras hela vår värld. : - En studie om behovet av Internet of Things och hur det påverkar kundvärde.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Gustav Olausson; Victor Svangård; Viktor Svensson; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; Digitalization; Customer value; Needs; Internet of Things; Digitalisering; Kundvärde; Behov;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har bidragit till stor utveckling av internetanvändningen och förändrat vår men även företagens vardag. En relativt nya och ökande teknologisk lösning kallat Internet of Things (IoT), förväntas erbjuda transformerade lösningar för verksamheter och privatpersoner. LÄS MER

 2. 2. Konsumenters krav på ökad tillgänglighet : En kvalitativ studie av småhandlares attityder mot ett omnichannel-koncept

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Isabelle Sundquist; Olivia Fritiofsson; [2018]
  Nyckelord :omnikanal; detaljhandel; fysisk handel; lojalitet; kundvärde; integrerade försäljningskanaler; sömlös shoppingupplevelse;

  Sammanfattning : Title: “Consumers demand for increased availability” Authors: Isabelle Sundquist & Olivia Fritiofsson Level: Bachelor's thesis Program: Enterprising and Business DevelopmentExaminer: Frederic Bill Background: Today the physical retailing is challenged as a result of digitalization and sales through different channels. Customers become increasingly demanding and seek a seamless experience and opportunity to shop whenever and wherever they want. LÄS MER

 3. 3. Sagan om vinylens återkomst : Värdet av vinylskivan hos den unga konsumenten i den digitala eran

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Gezelius; Rasmus Bergelv; [2018]
  Nyckelord :Vinylskivan; värdebildning; kundvärde; tjänstedominant logik; konsumentdominant logik;

  Sammanfattning : Since 2007, there has been a boom in sales of the vinyl record, which still continues to this day. The purpose of this paper is therefore to shed some light on this unlikely revival by studying the vinyl record’s consumer value as perceived by members of Generation Y. LÄS MER

 4. 4. "Hej, behöver du hjälp?" : En studie om kunders erfarenheter av och önskemål om interaktion med personal i klädbutiker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Mariella Reihammar; Albina Sjöberg; Katarina Thoor; [2018]
  Nyckelord :Interaction; Clothing store personnel; Customer value; Value creation; Customer wants; Service encounter; Interaktion; Personal i klädbutik; Kundvärde; Värdeskapande; Önskemål; Kundmöte;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka kunders erfarenheter av och önskemål kring interaktionen med klädbutikers personal. Vidare undersöker studien på vilket sätt kunder vill att interaktionen ska ske samt inom vilka zoner och vid vilka tillfällen. LÄS MER

 5. 5. From zero to hero : En fallstudie om hur användandet av internt varumärkesbyggande tagit Gekås Ullared till toppen.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Veronica Ahlström; Frida Edlund Pihlaja; [2018]
  Nyckelord :Ett företags anseende; Internt varumärkesbyggande; Kundvärde;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor                                Syftet är att skapa en förståelse för internt varumärkesbyggande hos företag. Studien avser även att bidra med en insikt om hur den vetskapen kan ge bidrag till positiva kundvärden, för att stärka företagets goda anseende och därmed deras position på marknaden. LÄS MER