Sökning: "kungörande"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kungörande.

  1. 1. Elektroniskt kungörande av författningar : en IT-politisk lösning ur ett användarperspektiv

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

    Författare :Anders Bergqvist; [2013]
    Nyckelord :IT-utveckling; teknikdeterminism; den digitala klyftan; garbage can-modellen; Svensk författningssamling; kungörande; elektronisk publicering;

    Sammanfattning : This essay analyses the arguments of The Swedish Government Official Report 2008:88 which proposes that the Swedish law (SFS) should shift from promulgation in print to elec-tronic promulgation on a Website. I have studied two aspects of the arguments in the text. LÄS MER