Sökning: "kungahuset"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet kungahuset.

 1. 1. ”Nu vänder vi blad” : En innehållsanalys av kung Carl XVI Gustafs krishantering av boken Carl XVI Gustaf - den motvillige monarken.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Rebecca Pettersson; Sofie Jacobsson; [2017]
  Nyckelord :Carl XVI Gustaf; Rhetoric; Crisis communication; Image repair theory; Private; Public; Carl XVI Gustaf; Retorik; Kriskommunikation; Image repair theory; Privat; Offentligt;

  Sammanfattning : I denna studie analyseras kung Carl XVI Gustafs kommunikation och hantering av media i samband med den kris som utspelade sig efter att boken Carl XVI Gustaf – den motvillige monarken publicerats. Utifrån den post som kung Carl XVI Gustaf besitter och som finansieras av svenska skattemedel finns det ett samhällsintresse i att studera och granska kungahuset närmare. LÄS MER

 2. 2. Sagan som konserverar sociala konstruktioner

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Charlotte Nilsson; [2013]
  Nyckelord :sagor; myter; tvåsamhet; heteronormativitet; familjer; par; vi och dem; kungahuset; Kungahuset.se; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag vad texterna på kungahuset.se förmedlar i fråga om sociala konstruktioner som heteronormativitet och ”vi och dem”-perspektiv. Jag studerar också hur texter och bilder dramatiseras och myter skapas eller återberättas. LÄS MER

 3. 3. Hovjournalistik på nyhetsplats : Hur kungahuset bevakas i Svenska dagbladet, Dagens nyheter, Aftonbladet och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Jessica Rådne; Freja Andersson; [2012]
  Nyckelord :Agenda setting; kungafamiljen; kvällspress; monarki republik diskussion; morgonpress; myter och sagor; undersökande journalistik;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver hur Expressen, Aftonbladet, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet bevakar det svenska kungahuset under tre strategiskt valda perioder. Syftet är att ge en ökad förståelse för hur rapporteringen om kungahuset ser ut på nyhetsplats vid skandal likt lanseringen av bokenDen motvillige monarken av Thomas Sjöberg med flera, samt vid en glädjande nyhet likt födseln av prinsessan Estelle. LÄS MER

 4. 4. Kungahuset i veckopressen : En studie av feminisering av kungahuset från 1950 till idag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Simon Fransson; [2012]
  Nyckelord :Veckopressen; kungahuset; kungafamiljen; feminisering; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en studie i hur kungahuset har presenterats i veckopressen från 1950 till 2010. De tidningar som analyserats är: Svensk Damtidning, Året Runt och Hemmets Journal. Den teoretiska infallsvinkeln är feminisering.. LÄS MER

 5. 5. National Branding - Sverige som varumärke

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mina Khoshnood; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globaliseringen leder till att länder i allt högre utsträckning konkurrerar med varandra om uppmärksamhet, respekt och tillit från investerare, turister, konsumenter, donatorer, invandrare och media. Ett kraftfullt och positivt varumärke utgör därför en viktig konkurrensfördel. LÄS MER