Sökning: "kunglig dispositionsrätt"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kunglig dispositionsrätt.

  1. 1. Ett gestaltningsförslag till en del av lustträdgården vid Rosersbergs slott

    L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Kristina Öst; [2008]
    Nyckelord :Rosersberg; barockträdgård;

    Sammanfattning : Rosersbergs slottsanläggning, vackert beläget mellan Stockholm och Uppsala intill Mälarens strand är ett slott med kunglig dispositionsrätt. Området är byggnadsminnesmärkt och förvaltas av Statens fastighetsverk.Räddningsskolans verksamhet finns idag i området, men har en oviss framtid där. LÄS MER