Sökning: "kungliga konstakademien"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kungliga konstakademien.

  1. 1. Den qvinnliga konstnären: : representationer i tidskriften Palettskrap 1877 –1904

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

    Författare :Susanna Österberg; [2016]
    Nyckelord :student journal; Palettskrap; Royal Swedish Academy of Arts; late 1800 s; amateur; unwomanly; womanhood; femininity; role of the artist; bourgeois; Sweden; feminist theory; myth; masculine; feminine; modernism; palettskrap; palett-skrap; konstakademien; feministisk teori; borgerlighet; borgerlig; maskulin; myt; kungliga konstakademien; konstakademin; flanör; voyeur; sedlighet; konstnärsgeniet; bohemen; tradition; qvinna; kvinnliga avdelningen; manliga blicken; manligt nätverk; manliga nätverk; maskuliniserad; kvinnlig konstnär; kvinnlighet; ärad samtida; häxa; silhuett; ernst ljungh; konstnärsrollen; kvinnliga konstnärer; amatör; amatören; dilettant; dilettantism; okvinnliga; stereotyp; karikatyr; sekelskiftet; 1880-talet; nya kvinnan; tradition; modernitet; modernism; offentliga; privata; rum; sent 1800-tal;

    Sammanfattning : Jag har ägnat denna uppsats åt att undersöka Kungliga Konstakademiens elevtidning Palettskrap från och med att det grundades 1877 till och med 1904.Tidningen består av anteckningar, protokoll och en mängd med bilder såsom porträtt, illustrationer och skämtteckningar. LÄS MER