Sökning: "kunskap mellan projekt"

Visar resultat 1 - 5 av 607 uppsatser innehållade orden kunskap mellan projekt.

 1. 1. Hur kan kontor bli hem? - Konvertering av kontorslokaler till bostäder ur ett fastighetsägarperspektiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ardian Miftari; Jonas Clarin; [2024]
  Nyckelord :Adaptiv återanvändning; konvertering; kontor; vakans; bostäder; fastighetsägare; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The Swedish office markets especially in the three major cities Stockholm, Gothenburg, and Malmö have experienced increased vacancy rates in recent years. One key factor behind this is employees' preferences post the Covid-19 pandemic. LÄS MER

 2. 2. VFU-handledares syn på förskollärarstudenters förutsättningar för progression under VFU : En studie av handledares erfarenheter och uppfattningar

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Anna Nelding; [2024]
  Nyckelord :Verksamhetsförlagd utbildning; VFU-handledare; lärarutbildning; lärarstudent Teaching practis; internship supervisor; teacher training; student teacher;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka VFU-handledares syn på förskollärarstudenters förutsättningar till progression under VFU. Studien belyser VFU-handledarnas erfarenheter av och uppfattningar om förutsättningar för studenters progression under VFU:n i allmänhet och under studentens sista VFU-period i synnerhet. LÄS MER

 3. 3. Lärande mellan projekt- och linjeorganisation : Hur tas lärdomar tillvara och överförs mellan projekt- och linjeorganisation inom offentlig sektor?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Karin Boijertz; [2024]
  Nyckelord :Kunskapsdelning; kunskapsöverföring; offentlig sektor; lärande;

  Sammanfattning : Den offentliga sektorn arbetar alltmer i projektform, vilket kan innebära både fördelar och nackdelar när det gäller kunskapsöverföring. Kunskapsöverföring mellan projekt- och linjeorganisation är väsentlig för organisationens utveckling. LÄS MER

 4. 4. Agilitet är inte alltid agilt : Går det att skapa AVAM – Audio Visuell Agil Model?

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Anna Hermansson; [2024]
  Nyckelord :Agila arbetsmetoder; projektledning; hybridmodeller; effektivitet; reklamfilmsproduktion;

  Sammanfattning : Agila modeller och metoder har funnits länge i många branscher, så även reklamfilmsproduktion. Inom audiovisuell produktion i allmänhet och reklamfilmsproduktion i synnerhet finns det en tro på att ett visst system gör arbetssättet agilt. Agilitet är dock inte alltid agilt. LÄS MER

 5. 5. Massmedias roll i stigmatiseringen av personer med psykossjukdom och schizofreni – en analys av Stigmawatch material

  Magister-uppsats,

  Författare :Caroline Holmbom; Maria Siverbo; [2023-03-30]
  Nyckelord :Stigma; schizofreni; psykos; massmedia;

  Sammanfattning : Bakgrund: En orsak till att personer med schizofreni och psykossjukdom inte söker vård i tid kan bero på stigmatisering, 40% av de personer som lever med schizofreni upplever en hög grad av stigma. Media bidrar till stigmatiseringen då det är en stor källa till information för en stor grupp människor. LÄS MER