Sökning: "kunskap och vetande"

Visar resultat 21 - 25 av 30 uppsatser innehållade orden kunskap och vetande.

 1. 21. Det är inte så enkelt : Om talarens relation till publiken

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Martin Löwdin Hansson; [2010]
  Nyckelord :doxa; assemblage; talare; publik; retorik; normer; genus;

  Sammanfattning : In this thesis I discuss the adaption of the speaker to the audience, and suggest a radical re-imagining of both the act of adaption and the reasons why adaption is necessary. My main purpose is to introduce social complexity into what I see as the pivotal point of both classic and modernrhetoric and thereby create new possibilities for future research. LÄS MER

 2. 22. Skiljenämnds uppdragsöverskridande - Rättsläget efter Systembolagsdomen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Filippa Wassberg; [2010]
  Nyckelord :avtalsrätt; skiljemannarätt; klander; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kommersiella parter väljer idag i allt högre grad att slita sina tvister genom skiljeförfarande istället för att genomgå ett traditionellt domstolsförfarande. Skiljeförfarande är i grunden ett eninstansförfarande där parterna genom avtal avsäger rätten att på materiell grund överklaga skiljedomen. LÄS MER

 3. 23. Likheter och skillnader i det underliggande antagandet, samt eventuella missförstånd efter en kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi; Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Lillian Gustafsson; Sara Ånner; [2008]
  Nyckelord :fokalt vetande; kunskap-i-handling; reflekterande praktiker; teori-i-användning; tyst kunskap;

  Sammanfattning : Syftet är att ta reda på om det har uppstått missförstånd hos en kursdeltagare efter att en kunskapsöverföring ägt rum från en kursledare. Vilka är de i så fall och hur skiljer sig deras underliggande antaganden, dvs. LÄS MER

 4. 24. Notoritet - Ett rättssäkerhetsproblem vid migrationsdomstolarna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lina Petersson; [2007]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Reformen av asylrätten, genom proposition 2004/05:170 ''Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapärenden'', medförde att migrationsmål idag ska avgöras i domstol istället för av en nämnd. De huvudsakliga motiven till reformen var att öka öppenheten och tydligheten genom att skapa en tvåpartsprocess med ökat inslag av muntlighet. LÄS MER

 5. 25. Utforskande teckning : som verktyg och uttryck

  L3-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Helena Olsson; [2007]
  Nyckelord :teckning; utforskande; perception; utveckling; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Hur fungerar teckning som ett resonerande verktyg? Vad ger den utforskande handlingen upphov till? I mitt examensarbete söker jag efter referenser och begrepp som styrker min mening om vårt behov av att utveckla tecknandet (en handling som i följande används i en vidare bemärkelse). Som landskapsarkitekter är det viktigt att vi skapar vårat eget förhållande till den verklighet som omger oss – och sätter den i relation till andras – för att fungera som formgivare. LÄS MER