Sökning: "kunskap om afasi"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden kunskap om afasi.

 1. 1. Välvillighetens Paradox

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Fäldt; Nora Rønningen; [2019]
  Nyckelord :Afasi; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Personcentreread; Sjuksköterska; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla som drabbas av stroke får cirka en tredjedel afasi som direkt följd av sjukdomen. Oförmåga att kommunicera kan ha negativa konsekvenser, därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om, och anpassar omvårdnaden för att kunna utöva en personcentrerad omvårdnad, vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av att leva med afasi : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fowsia Mohamed; Emina Mujak; [2018]
  Nyckelord :afasi; stroke; kommunikation; patienterfarenheter; sociala relationer; välbefinnande; nytt liv; hopp;

  Sammanfattning : Afasi är en komplikation som kan drabba en människa efter insjuknande med stroke. Afasi innebär en bristande förmåga att använda sig av språket vilket är en följd av en hjärnskada. Kommunikationssvårigheter påverkar individens livsvärld vilket medför en känslomässig kamp för den drabbade. LÄS MER

 3. 3. Faktorer som påverkar kommunikationen mellan sjuksköterskan och patienter med afasi - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad; Karlstads universitet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Julia Stenberg; Jenny Maninnerby; [2018]
  Nyckelord :Sjuksköterska; afasi; kommunikation; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Afasi är en kommunikationsnedsättning som påverkar förmågan att prata, skriva, läsa och förstå tal i varierande grad. Varje år drabbas 12 000 personer i Sverige av afasi. Som sjuksköterska är det viktigt att ha kunskap om afasi och hur det påverkar kommunikationen. LÄS MER

 4. 4. När kommunikationen brister : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :David Börjesson Börjesson; Emmanuel Bjurling; Johan Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Nurse; aphasia; communication; stroke; experience; Sjuksköterska; afasi; kommunikation; stroke; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen drabbascirka 12 000 personer av afasi i Sverige, 35% av dessa är under 65 år. Vid afasi har det uppkommit skador i de områden i hjärnan som styr språkfunktionerna, vilket ger upphov till tal- läs och skrivsvårigheter. Detta skapar svårigheter i livet för den drabbade och resulterar ofta i frustration. LÄS MER

 5. 5. "Jag ska säga så här, att jag vet nog ganska lite om afasi" : En kvalitativ intervjustudie gällande kunskap om afasi bland tjänstemän.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Jenny Sundell; [2017]
  Nyckelord :Afasi; kunskap om afasi; tjänstemän; kommunikativt stöd; kommunikativ tillgänglighet; delaktighet;

  Sammanfattning : An acquired brain injury can cause a variety of conditions and impairments. Aphasia affects linguistic functions in the brain to different extent and degree, which entails negative impact on social interactions with the surrounding environment. Adjusting the ways of communicating can facilitate conversation and informational exchange. LÄS MER