Sökning: "kunskapens former"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden kunskapens former.

 1. 1. Kunskapens former inom entreprenörskap : En kvalitativ studie om entreprenörers självlärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :John Virdeborn; Patrick Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :ensamföretagare; entreprenör; informell kunskap; formell kunskap; erfarenhetsbaserat lärande; självlärande; lärstilar; arbetsområden;

  Sammanfattning : I denna uppsats står egenföretagare i fokus. Med hjälp av David A. Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande riktas särskild uppmärksamhet mot de kompetenser, erfarenheter och informella kunnande som ett urval egenföretagare uppfattar som viktiga för en framgångsrik verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Kunskapens träd

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Jofrid Sandgren Østenstad; [2018]
  Nyckelord :mälarängen; skola; grundskola; f-6-skola; barnskola; kunskapens träd; kunskap; mälarhöjden; bredäng; stockholm;

  Sammanfattning : Min första tanke när vi skulle göra skola var att jag ville skapa en rolig skola med en spännande miljö, som inspirerar till nyfikenhet och lust att lära. Jag hade en ambition om att fylla skolan med roliga detaljer att upptäcka. I löpet av projektet har jag försökt föreställa mig hur byggnaden skulle upplevas av ett barn. LÄS MER

 3. 3. Esplanadskolan – ett postmodernt skolpalats vid Årstafältet

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Sofia Sanning; Alexander Eriksson; [2018]
  Nyckelord :postmodernism; eclecticism; elementary school; school; Årstafältet; variation; the unexpected; light; monumentality; monumental school; monument; obelisk of light; postmodernism; eklekticism; mellanstadieskola; högstadieskola; skola; Årstafältet; variation; det oväntade; ljus; monumentalitet; skolpalats; palatsskola; ljusobelisk;

  Sammanfattning : Lördagen den 26:e maj år 2018 sätts första spaden i marken för ett av vår tids största bostadsprojekt. Årstafältet, en i dag lantlig lunga i närmaste Söderort, skall under de nästkommande tolv åren bebyggas till två femtedelar med bostäder och i en avsevärt mer urban kontext erbjuda boende till 15 000 nya stockholmare – ett bostadsprojekt vars omfattning motsvarar hela Nynäshamns befolkning, eller en femtedel av Kungsholmens. LÄS MER

 4. 4. ENQUIRE WITHIN UPON EVERYTHING*

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Hedda Viå; [2015]
  Nyckelord :montage; parfym; subjektivitetsproduktion; arbete; branding; kunskapens former; internet; det korta århundradet;

  Sammanfattning : Whether You Wish to Model a Flower in Waxto Study the Rules of Etiquetteto Serve a Relish for Breakfast or Supperto Plan a Dinner for a Large Party or a Small Oneto Cure a Headacheto Make a Willto Get Marriedto Bury a RelativeWhatever You May Wish to Do, Make, or to EnjoyProvided Your Desire has Relationto the Necessities of Domestic Life,I Hope You will not Failto Enquire Within. . LÄS MER

 5. 5. En berättelse om demokrati - att fixera en idé

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Avdelningen för sociologiFilosofiska fakulteten

  Författare :David Ekholm; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar hur idén om demokrati, betraktad som diskurs, uttrycks i svenska nutida läroböcker. Dendiskurs som uttrycks analyseras genom en textanalys. I betraktandet av texternas uttryck som diskurs hamnarfokus i uppsatsens analytiska avsnitt på de processer – och de funktioner hos diskursen – som skapar mening. LÄS MER