Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 11 - 15 av 300 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 11. Kunskapshantering i byggsektorn

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Gustav Lorentsson; Felix Selldén; [2018]
  Nyckelord :Erfarenhetsåterföring; kunskapsöverföring; kunskapsåterföring; kunskapshantering; knowledge management;

  Sammanfattning : Sveriges byggbransch får ständigt kritik från olika håll i samhället, byggfel och olika former av slöseri som leder till förseningar och kostnadsökningar förekommer ofta ute på byggarbetsplatserna. Utredningar efterfrågade av svenska staten visar att byggsektorn inte tar vara på de kunskaper och erfarenheter som finns bland dess medarbetare, dokument och databaser. LÄS MER

 2. 12. One product, many markets- Absorbing, transferring, andintegrating knowledge fromdiverse local markets in theinnovation process : A case study on a global car-sharing company

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Malin Johansson Lundström; Elisabeth Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Mobility service; global organization; innovation process; knowledge absorption; Mobility service; global organisation; innovationsprocess; absorbering av kunskap;

  Sammanfattning : In the emerging global marketplace many companies are forced to disperse their business fromoperating in one market into various markets, which causes challenges regarding innovationperformance. To efficiently use their resources, these organizations are often developing theirproduct adopted to the home market’s customer needs, something that can lead to poor productacceptance by the secondary markets. LÄS MER

 3. 13. ”Det gäller ju också att man kan hålla det levande” : - En kvalitativ intervjustudie om socialarbetares upplevelser och beskrivningar kring möjligheter för kunskapsöverföring mellan internutbildning till praktiskt utförande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Matilda Jurdal Thulin; [2018]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; socialarbetare; training transfer; möjligheten till kunskapsöverföring; kvalitetssäkran; kontinuerligt lärande;

  Sammanfattning : Forskningsresultat tyder på att det idag finns en problematik för anställda gällande att applicera utbildningskunskap i praktiken. Denna problematik refereras ofta till transfer problem vilket handlar om utebliven kunskapsöverföring. LÄS MER

 4. 14. Augmented Reality och krisberedskapsövningar – något för räddningstjänsterna i Värmland? : Utvärdering av diskussioner kring ett videobaserat demonstrationsmaterial

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Robin Hansson; [2018]
  Nyckelord :Krisberedskap; Augmented Reality; Övningar; Virtuell Träning; Räddningstjänsten;

  Sammanfattning : Krisberedskapsövningar är övningar i att samverka. Personer i olika organisationer eller i olika delar av en organisation behöver speciellt arrangerade workshops för att få möjlighet att träna förmågan till samverkan. LÄS MER

 5. 15. Ställtid och kunskapshantering : En komparativ fallstudie om ställtidens påverkan på IT-konsultföretags kunskapshantering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Johnsson Öhrström; Sandra Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Downtime; knowledge management; knowledge transfer; competence development; consulting; IT; Ställtid; kunskapshantering; kunskapsöverföring; kompetensutveckling; konsulter; IT;

  Sammanfattning : Title: Beach time and knowledge management – a comparative case study on the impact of beach time on IT-consulting firms’ knowledge management Background: The consulting industry has a cyclic nature, where the consultant enters and exit projects. The time between projects is called downtime (or beach time) and contractors show three approaches to this downtime: minimizing, embracing and scheduling. LÄS MER