Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 16 - 20 av 300 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 16. Framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem : En fallstudie av ett införandeprojekt med relationsperspektivet kund- till systemimplementatörsföretag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lisa Runeborg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Införandet av affärssystem är en komplex samt riskfylld process och ett misslyckat införandeprojekt kan skapa förödande konsekvenser för ett företag. Många företag väljer att anlita extern experthjälp vid införandet av affärssystem för extra stöd och kompetens under införandeprocessen. LÄS MER

 2. 17. What role to play in strategy implementation? : Constructive interplay between middle and frontline managers

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :JENNY ÖBERG; ELIN STENLÖF; [2018]
  Nyckelord :Strategy; Strategic management; Strategy Implementation; Middle managers; Front-line manager; large enterprise; ICT; Qualitative research; Inductive; the constructive interplay; Strategi; Strategiimplementering; Mellanchef; linjechef; Storföretag; IKT; Kvalitativ forskning; Induktiv; konstruktivt samspel.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research was to study the interplay between middle managers (MMs) and front-line managers (FLMs) in strategy implementation (SI). To successfully manage and run a complex technology corporation a well-performed strategy is essential. LÄS MER

 3. 18. Knowledge transfer in smart office environment

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ari Saleh; Marvin Munoz; [2018]
  Nyckelord :knowledge transfer; knowledge management; Internet of Things; smart office; kunskapsöverföring; kunskapshantering; Internet of Things; smarta kontor;

  Sammanfattning : Knowledge has come to be regarded as an important strategic asset for organizations. This asset is something that companies want to take advantage of in their office environments. With the growing integration of IoT solutions in office environments, underlaying the so-called smart offices, knowledge transfer in these environments has been affected. LÄS MER

 4. 19. Införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Brette; Jonathan Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala Hjälpmedel; Implementering; Kunskapsöverföring; Byggproduktion; Produktionsfasen;

  Sammanfattning : Digitaliseringstakten inom svensk byggindustri är låg, speciellt under produktionsfasen i ett byggprojekt. Flera studier visar på fördelar med att använda mer digitala hjälpmedel, exempelvis BIM samt digital ärendehantering på byggarbetsplatserna. LÄS MER

 5. 20. Anestesisjuksköterskors uppfattningar av evidensbaserad vård

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Wallin Bentrari; [2018]
  Nyckelord :Evidence based practice; evidence based anaesthesia nursing practice; phenomenography; anaesthetic care; perioperative care; Evidensbaserad vård; evidensbaserad anestesiologisk vård; fenomenografi; anestesiologisk omvårdnad; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Evidensbaserad vård är en indikator på god och säker vård. Att arbeta evidensbaserat är ett förhållningssätt som förutsätter kunskap och praktiskt handlande. LÄS MER