Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 16 - 20 av 245 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 16. ”Det folk som dansar och sjunger” Reflektioner över traditionsöverföring i uyghurisk kultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Nilufar Alim; [2017]
  Nyckelord :gehörsinlärning; Mukam Educational Science; tradition; Mästarlära; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Music Education; master apprenticeship; learning by ear; Mukam; Performing Arts;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how traditions are transmitted from one generation to the next in the Uyghur ethnic music tradition of current China. The research questions are: How does the transmitting of knowledge look like in the Uyghur tradition in an informal and in a formal context? Also how does the traditional music development look like and which role does the music have in the society today? In qualitative interviews I have searched for answers to these questions. LÄS MER

 2. 17. Kunskapsöverföring vid organisationsförändring : Hur kommunikation, organisationskultur och teknik främjar kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mia Ahmetasevic; Maja Nordstrand; [2017]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; organisationsförändring; kommunikation; organisationskultur; teknik;

  Sammanfattning : Svenska företag blir allt mer kunskapsintensiva, samtidigt som det genomförs fler organisationsförändringar än tidigare, vilket innebär att förståelsen för kunskapsöverföring blir allt viktigare. Syftet med denna studie var därför att utreda hur företag kan åstadkomma en framgångsrik kunskapsöverföring vid en organisationsförändring. LÄS MER

 3. 18. Hur lärarstudeter påverkar den lokala lärarutbildarens yrkesutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gustaf Sirborn; Elin Krantz Lindberg; [2017]
  Nyckelord :VFU; lokala lärarutbildare; handledare; påverkan;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att analysera hur lokala lärarutbildare värderar de kunskaper som studenten för med sig. För att ta reda på detta har sex kvalitativa intervjuer genomförts med lokala lärarutbildare. Resultatet visar att en majoritet av de lokala lärarutbildarna uttrycker att de blir påverkade av lärarstudenter. LÄS MER

 4. 19. Kunskapsöverföring : Hur managementkonsulter överför kunskap inom ett konsultföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Diana Mosa; Amanda Hansson; [2017]
  Nyckelord :Kunskapsöverföring; Konsultföretag; Managementkonsult; Metod och Verktyg; Case; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring är en svårighet för projektbaserade organisationer på grund av arbetets karaktär som försvårar möjligheten till att behålla kunskap. En typ av projektbaserad organisation är konsultföretag och dessa betraktar kunskap som deras största tillgång. LÄS MER

 5. 20. Core Plant knowledge management and transfer

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Johanna Feltendal; Johanna Josefsson; [2017]
  Nyckelord :Knowledge management; Knowledge transfer; Knowledge sharing; International manufacturing networks; Site roles; Core Plant; Subsidiaries; Knowledge management; kunskapsöverföring; kunskapsspridning; internationella tillverkningsnätverk; fabrikers roller; Core Plant ledande fabrik ; systerfabriker;

  Sammanfattning : Production sites in international manufacturing networks tend to have different responsibilities and roles in the network. One common classification of plants is to divide the sites into one core plant and several other production units or subsidiaries, where the core plant has an active role in the creation and transfer of knowledge, innovation and know-how, concerning products and processes. LÄS MER