Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 21 - 25 av 245 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 21. Att organisera kunskap : En fallstudie om kunskapsdelning i teori och praktik

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Nordgren; [2017]
  Nyckelord :Innovation; Knowledge; Knowledge transfer; Knowledge sharing; Innovation; Kunskap; Kunskapsöverföring; Kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Kunskapsdelning har fått allt mer uppmärksamhet över de senaste decennierna och har börjat anses vara en möjlighet för organisationer att skaffa sig en konkurrensfördel. Samtidigt som kunskapsdelningen har uppmärksammats mer så har kunskap börjat anses vara en mycket värdefull resurs i sig och vissa forskare menar att det också är en vital del i innovation som också anses vara en hållbar källa till konkurrensfördelar för företag. LÄS MER

 2. 22. Internationell kunskapsöverföring inom multinationella företag - från globala innovatörer till lokala tillämpare

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Gabriel Teka; Simon Linderoth; [2017]
  Nyckelord :Knowledge Transfer; International Business; Expatriates; Multinational Corporations;

  Sammanfattning : Building upon the knowledge-based view of the firm, this paper examines how expatriates view their work in bridging the international relational gap for an effective knowledge transfer in multinational corporations. Increasing globalization and focus on the knowledge management in multinational corporations puts an even greater importance on using resources more efficiently. LÄS MER

 3. 23. Uppfinn inte hjulet igen! : En fallstudie om kunskapsöverföring mellan återkommande evenemangsprojekt

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan; Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Thea Wahlström; Hanna Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :Event; project based organization; knowledge; organizational management; Evenemang; projektbaserad organisation; kunskap; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Ofta genomförs projekt i tillfälliga organisationer och är ett tidsbegränsat åtagande. Lärande i organisationer som till största del består av projekt, s.k. projektbaserade organisationer, har andra typer av utmaningar när det gäller kunskapsöverföring än vanliga linjeorganisationer där kunskap kan skapas och stanna i avdelningar. LÄS MER

 4. 24. Erfarenhetsåterföring i byggbranschen- En kvalitativ studie med utgångspunkt från prefabricerade moduler

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/LTH Ingenjörshögskolan vid Campus Helsingborg

  Författare :Erika Mårtensson; Embla Jakobsson; [2017]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; badrumsmoduler; förbättringsarbete; kvalitet; kunskapshantering; kunskapsöverföring; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To be able to cover future needs, in regards to urbanization and an increasing population, the construction industry must to a greater extent meet demands. One way to increase the production rate is by increasing the level of prefabrication and industrial building. LÄS MER

 5. 25. Kunskapsöverföring i designsamarbeten : Ett aktionsforskningsprojekt om kunskapsöverföringen mellan en UX-designbyrå och en startup som använder Lean UX

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Linder; [2017]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Kunskapsöverföring; Lean UX; Designsamarbeten;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur kunskapsöverföringen i ett samarbete mellan en UX- designbyrå och en startup som använder Lean UX som ansats kan utformas utan att använda en omfattande dokumentation. För att göra detta har en kvalitativt fallstudie i formen av ett aktionsforskningsprojekt genomförts. LÄS MER