Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 21 - 25 av 301 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 21. Anestesisjuksköterskors uppfattningar av evidensbaserad vård

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Cecilia Wallin Bentrari; [2018]
  Nyckelord :Evidence based practice; evidence based anaesthesia nursing practice; phenomenography; anaesthetic care; perioperative care; Evidensbaserad vård; evidensbaserad anestesiologisk vård; fenomenografi; anestesiologisk omvårdnad; perioperativ vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Evidensbaserad vård är en indikator på god och säker vård. Att arbeta evidensbaserat är ett förhållningssätt som förutsätter kunskap och praktiskt handlande. LÄS MER

 2. 22. En beslutsanalytisk granskning av Times Higher Education World University Rankings

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Gustaf Sjöstedt; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete granskas, utifrån ett beslutsanalytiskt perspektiv, metodologin för lärosätesrankningen Times Higher Education World University Rankings, som rangordnar universitet med avseende på deras kvalitet för utbildning, forskning, kunskapsöverföring samt internationalisering. Först konstateras att rankningen ifråga skapas utifrån åtminstone fyra olika val, nämligen val av indikatorer, val av en kumulativ fördelningsfunktion via z-skalning som normaliseringsmetod, val av a priori/fasta viktkoefficienter samt val av en additiv aggregeringsmetod. LÄS MER

 3. 23. Fastighetsbolagens outnyttjade tillgångar, den andra hyran : Tilläggstjänster för bostadshyresgäster

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Peter Salmén; Henrik von Bahr; [2018]
  Nyckelord :Real estate companies; Tenants; Homeservices; Digitisation; Fastighetsbolag; Bostadshyresgäster; Tilläggstjänster; Digitalisering;

  Sammanfattning : Vår bakgrund till detta arbete grundar sig på individens föränderliga konsumtionsmönster, där till exempel e-handeln sedan länge är etablerad och tar stora marknadsandelar varje år. Parallellt är vi i Sverige allt mer på väg mot ett tjänstesamhälle, där vi kontinuerligt söker en smidigare och effektivare vardag. LÄS MER

 4. 24. Delad kunskap är dubbel kunskap : En fallstudie i kunskapsöverföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emil Bengtsson; David Häggå; [2018]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; dyad; arbetsgivarorganisation; Sveriges Byggindustrier;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker kunskapsöverföring av tre projekt mellan arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier (BI) och fem av dess medlemsföretag. Flera studier har gjorts där dyadisk kunskapsöverföring mellan enheter i multinationella företag undersökts. LÄS MER

 5. 25. Kunskap och erfarenhetsåterföring inom byggföretag : Studie baserad på Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Isabella Gustafsson; Ebba Landén; [2018]
  Nyckelord :Projektavslut; Kunskapsöverföring; Erfarenhetsåterföring; Kompetensutveckling; Kvalitetsbristkostnader; Avslutningsmöten;

  Sammanfattning : Repeated mistakes within the same company is a frequent occurrence in theconstruction business. The cost for repeated mistakes within construction projectsis stated to be 10-30 percent of the project’s total revenue. Constructioncompanies usually divide their work into several projects where the employeeswork in parallel project groups. LÄS MER