Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 6 - 10 av 301 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 6. Use animations to support knowledge transfer built on the understanding of the non-experts’ mental model

  Master-uppsats, KTH/Medieteknik och interaktionsdesign, MID

  Författare :Xiangyi Wu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Knowledge visualization as a recent branch of visualization science was established by Burkhard [1] at 2004. In his theory, animation was mentioned as one of major visual formats for knowledge transfer. However, there is a lack of  further research about its impact on the transfer of knowledge. LÄS MER

 2. 7. Knowledge Management in Product Development Projects in Developing Countries - A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martina Eichler; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to contribute to the reduction of knowledge loss and reinvention inside and between organizations pursuing product development projects in developing countries to ensure growth and improved living standards. Investigation and to determination of existing knowledge sharing and knowledge storing practices in several stakeholders of a product development project in Quelimane, Mozambique will be studied. LÄS MER

 3. 8. Certifieringens betydelse inom byggbranschen : En studie som undersöker hur certifikat styr två byggföretags miljöarbete, samt hur kunskap om miljöarbetet sprids i organisationerna

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jim Klokker; Markus Persson; [2018]
  Nyckelord :Knowledge transfer; kunskapsöverföring; miljöcertifikat; miljöcertifiering;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen för hur två byggföretag förhåller sig till miljöcertifieringar, samt hur de arbetar med att implementera miljökraven från en sådan certifiering i termer av kunskapsöverföring. Empirisk data har samlats in genom intervjuer av utvalda respondenter samt dokumentanalys av certifieringsdokumenten. LÄS MER

 4. 9. Ett eko i byggprocessen? - En kvalitativ studie över hur ekosystemtjänster som underlag kommuniceras genom Riksbyggens byggprocess

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ludvig Simonsson; [2018]
  Nyckelord :ecosystem-services; communication; knowledge transfer; housing development; housing projects; building process; cooperation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this master´s thesis was to evaluate how the data, generated through Riksbyggens´s tool for analyzing ecosystem services in housing projects, is communicated and used through the stages of Riksbyggen´s housing development process. Furthermore, the purpose was to use this information to suggest how Riksbyggen can improve the communication related to the inclusion of ecosystem services in their building process. LÄS MER

 5. 10. Är vi redo för Augmented Reality? : En studie i eftermarknadsservice med teknisk innovation.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Blomgren; Kristoffer Hasslevall; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Aftermarket Service; Knowledge Sharing; Self-Service; Augmented Reality; Tjänstefiering; Eftermarknadsservice; Kunskapsöverföring; Självservice; Augmented Reality;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens digitaliserade samhälle ställs det höga krav från kunder på att saker och ting ska fungera. Det ställs krav på att företag ska tillhandahålla sina kunder med ett attraktivt erbjudande och med dagens snabbt växande teknologier möjliggörs nya sätt att erbjuda service. LÄS MER