Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 6 - 10 av 245 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 6. Ett eko i byggprocessen? - En kvalitativ studie över hur ekosystemtjänster som underlag kommuniceras genom Riksbyggens byggprocess

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ludvig Simonsson; [2018]
  Nyckelord :ecosystem-services; communication; knowledge transfer; housing development; housing projects; building process; cooperation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this master´s thesis was to evaluate how the data, generated through Riksbyggens´s tool for analyzing ecosystem services in housing projects, is communicated and used through the stages of Riksbyggen´s housing development process. Furthermore, the purpose was to use this information to suggest how Riksbyggen can improve the communication related to the inclusion of ecosystem services in their building process. LÄS MER

 2. 7. Är vi redo för Augmented Reality? : En studie i eftermarknadsservice med teknisk innovation.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Jonas Blomgren; Kristoffer Hasslevall; [2018]
  Nyckelord :Servitization; Aftermarket Service; Knowledge Sharing; Self-Service; Augmented Reality; Tjänstefiering; Eftermarknadsservice; Kunskapsöverföring; Självservice; Augmented Reality;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens digitaliserade samhälle ställs det höga krav från kunder på att saker och ting ska fungera. Det ställs krav på att företag ska tillhandahålla sina kunder med ett attraktivt erbjudande och med dagens snabbt växande teknologier möjliggörs nya sätt att erbjuda service. LÄS MER

 3. 8. Augmented Reality och krisberedskapsövningar – något för räddningstjänsterna i Värmland? : Utvärdering av diskussioner kring ett videobaserat demonstrationsmaterial

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Robin Hansson; [2018]
  Nyckelord :Krisberedskap; Augmented Reality; Övningar; Virtuell Träning; Räddningstjänsten;

  Sammanfattning : Krisberedskapsövningar är övningar i att samverka. Personer i olika organisationer eller i olika delar av en organisation behöver speciellt arrangerade workshops för att få möjlighet att träna förmågan till samverkan. LÄS MER

 4. 9. Ställtid och kunskapshantering : En komparativ fallstudie om ställtidens påverkan på IT-konsultföretags kunskapshantering

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Christoffer Johnsson Öhrström; Sandra Wallgren; [2018]
  Nyckelord :Downtime; knowledge management; knowledge transfer; competence development; consulting; IT; Ställtid; kunskapshantering; kunskapsöverföring; kompetensutveckling; konsulter; IT;

  Sammanfattning : Title: Beach time and knowledge management – a comparative case study on the impact of beach time on IT-consulting firms’ knowledge management Background: The consulting industry has a cyclic nature, where the consultant enters and exit projects. The time between projects is called downtime (or beach time) and contractors show three approaches to this downtime: minimizing, embracing and scheduling. LÄS MER

 5. 10. Framgångsförhållanden vid införandet av ett affärssystem : En fallstudie av ett införandeprojekt med relationsperspektivet kund- till systemimplementatörsföretag

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Lisa Runeborg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Införandet av affärssystem är en komplex samt riskfylld process och ett misslyckat införandeprojekt kan skapa förödande konsekvenser för ett företag. Många företag väljer att anlita extern experthjälp vid införandet av affärssystem för extra stöd och kompetens under införandeprocessen. LÄS MER