Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 6 - 10 av 377 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 6. Erfarenhetsåterföring i projektbaserad verksamhet : En fallstudie inom Gatuavdelningen, Borås Stad

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amil Klica; Matin Mustafa; Joakim Raisi; [2022]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; kunskapsåterföring; erfarenhetsöverföring; kunskapsöverföring; projekteffektivisering;

  Sammanfattning : Flera aktörer inom byggbranschen påtalar vikten av en väl fungerande erfarenhetsåterföring som skapar förutsättningar till effektivisering och förbättring av metoder och arbetsprocesser. Erfarenhetsåterföring skapar utrymme för tillvaratagande av erfarenheter som vidare kan användas och nyttiggöras i nästkommande projekt. LÄS MER

 2. 7. Att stimulera kunskapsöverföring inom virtuella arbetsgrupper : En kvalitativ studie över hur individer verksamma inom virtuella team upplever att kunskapsöverföring skapas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Ljungbro; Per Wikström; [2022]
  Nyckelord :Virtuella team; Kunskapsöverföring; Förtroende; Samhörighet; Social identitet; Motivation;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt kunskapsöverföring i syftet att skapa en större förståelse för hur organisationer och medlemmar av virtuella team kan tänkas agera för att stimulera denna process. Ämnet är relevant då allt fler företag idag verkar globalt och utnyttjar möjligheten att genom teknologi låta sina anställda samarbeta såväl internt som mot kunder via globalt sammansatta, virtuella team. LÄS MER

 3. 8. Framgångsfaktorer för ett verkningsfullt förbättringsarbete : En studie av kvalitetsutveckling inom Projektorganisationer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Tanja Fagerström Bye; Anna-Karin Carlberg; [2022]
  Nyckelord :kvalitetsförbättring; projektorganisation; hinder för förbättringsarbete; framgångsfaktorer för förbättringsarbete; ISO 9001:2015;

  Sammanfattning : Project organizations are an increasingly common form of organization which are described to have advantages such as being flexible and adaptive, but nevertheless face challenges when it comes to work with quality improvement within such organizations. Studies reveal that there is a need for more knowledge about which barriers may occur towards quality improvement within project organizations and it is also viewed that there is a need to find out how to overcome these barriers. LÄS MER

 4. 9. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Karin Holmstrand; [2021]
  Nyckelord :co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Sammanfattning : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. LÄS MER

 5. 10. Innovation & Remote Work: A window of opportunity or an inevitable compromise? : An identification and evaluation of innovation aspects in remote work conditions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :XENOFON KARACHATZIS; LIKHIT PARAMESHWARAPPA; [2021]
  Nyckelord :Remote work; Covid-19; Innovation; Workplace; Hybrid model; Distansarbetet; Covid-19; Innovation; Arbetsplats; Hybridmodell;

  Sammanfattning : As a result of the Covid-19 pandemic, there has been wide adoption of remote work while major companies have started introducing permanent flexible work arrangements. This dramatic shift in the workplace has raised questions regarding the effect this will have on innovation as it is critical for a future company’s success. LÄS MER