Sökning: "kunskapsbaserat ledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden kunskapsbaserat ledarskap.

 1. 1. Viktiga faktorer produktutveckling enligt set based concurrent engineering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Markus Häkkinen; [2016]
  Nyckelord :Set based concurrent engineering; SBCE; LPD; Lean product development;

  Sammanfattning : Oftast har produktutveckling samma generella tillvägagångssätt: En specifikation för en ny produkt lämnas från en marknadsföringsavdelning till en produktutvecklingsavdelning. Produktutvecklare tar sedan fram koncept som utvecklas till prototyper för att sedan tillverkas och säljas. LÄS MER

 2. 2. Finns det evidensbaserade kliniska riktlinjer för omvårdnaden av den drogpåverkade patienten? : En explorativ studie över Sveriges sjukhusbundna akutmottagningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Karin Nilsson; Emelie Sundqvist Lemessova; [2012]
  Nyckelord :drogpåverkad patient; appraisal of guidelines research and evaluation ii agree ii ; riktlinje; akutmottagning; evidensbaserad omvårdnad; god vård;

  Sammanfattning : Evidensbaserade riktlinjer är en del i vårdkontexten vilka tillsammans med strukturer inom utbildning, ekonomi och ledarskap finns för att stärka sjuksköterskans omvårdnadsutförande och patientens möjlighet att få god vård. Patientgruppen som vårdas på akutmottagningen till följd av drogpåverkan har ett komplext vårdbehov vilket förutsätter ett kunskapsbaserat och professionellt omhändertagande. LÄS MER

 3. 3. Relationskonsekvenser för chefer och medarbetare : En korrelationsstudie om ledarskap i Uppsala Kommun

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Tomas Bodin; [2011]
  Nyckelord :Ledarskap; stilbaserat ledarskap; egenskapsbaserat ledarskap; kunskapsbaserat ledarskap; utbytesbaserat ledarskap; samband;

  Sammanfattning : .... LÄS MER