Sökning: "kunskapsbedömningar"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet kunskapsbedömningar.

 1. 1. Konsten att balansera : Waldorflärares uppfattningar om kunskapsbedömningar

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Elina Dagaris; [2020]
  Nyckelord :Utbildning; professionalism; kunskapsbedömningar; waldorfpedagogik; lärare;

  Sammanfattning : Denna studie rör waldorflärares uppfattningar om kraven på och arbetet med kunskapsbedömningar, samt vilken betydelse dessa har för lärarnas professionella handlingsutrymme, mot bakgrunden av ökade krav på mätbarhet i utbildning. Tio waldorflärare, verksamma på högstadiet, har intervjuats och en tematisk analys (Braun & Clarke, 2006) av deras berättelser har gjorts. LÄS MER

 2. 2. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsbedömning i träningsskola : Lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marit Lindhe; [2015]
  Nyckelord :Knowledge; assessment; curriculum; special school; sociocultural theory; Kunskap; bedömning; träningsskola; läroplan; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Kunskapsbedömningar i träningsskola ska utgå från en läroplan utformad specifikt för elever i träningsskola. Den ska utgå från elevens förutsättningar. Syftet med denna studie är att låta lärare i träningsskola beskriva hur de utför kunskapsbedömningar. LÄS MER

 4. 4. Vuxenutbildningen - en nystart på den edukativa vägen : En kvalitativ intervjustudie om hur vuxenelever ser på sitt lärande i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Linda Sjöstrand; [2014]
  Nyckelord :Pupils; learning; school subject - Swedish; experiences; adult education; Elever; lärande; ämnet svenska; upplevelser; vuxenutbildningen;

  Sammanfattning : Under min tid som lärare i vuxenutbildningen har jag träffat många elever som har negativa erfarenheter av att studera. Flera av dem har misslyckats i sina tidigare studier av olika orsaker, men min erfarenhet är att många av dessa elever lyckas i vuxenutbildningen. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av rätt bedömning av elevens arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Linda Johansson; Camilla Årman Skatze; [2014]
  Nyckelord :Bedömning; elever; kunskaper;

  Sammanfattning : Bakgrund:Både läroplanen för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) samt skollagen beskriver elevers rättigheter att uppnå sina kunskapsmål. Vi har valt att skriva om hur elevers kunskaper bedöms i skolan samt hur och när dessa bedömningar görs. LÄS MER