Sökning: "kunskapscenter"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kunskapscenter.

 1. 1. En utvecklad laboratorieverksamhet : Väg från kostnadsbesparande analyslabb till utvecklingsskapande kunskapscenter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Helena Wänlund; [2019]
  Nyckelord :competence profile; identity; knowledge; mission; process; targets; total quality management; vision; identitet; kunskap; kompetensprofil; mission; mål; offensiv kvalitetsutveckling; processer; vision;

  Sammanfattning : För att klara planetens utmaningar är cirkulär ekonomi ett förhållningsätt som med ett kretsloppstänk som minskar behovet av att ta mer av jordens resurser. Utveckling och möjligheter för tester och försök i laboratoriemiljö är en av nycklarna till framgång. LÄS MER

 2. 2. Läsförståelse i Sverige och Norge : En jämförande litteraturstudie av Sveriges och Norges läsförståelseundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Axel Fast; Simon Odh; [2018]
  Nyckelord :Läsförståelse; läsförståelseundervisning; läsförståelse Norge; läsförståelse Sverige;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att jämföra Sveriges respektive Norges läsförståelseundervisning. Vi har analyserat material från olika publikationstyper för att återspegla vad tidigare forskning säger om ämnet. LÄS MER

 3. 3. Barnen och havet - en studie av barns lärande i en marin miljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Teri Mvele Svensson; Charlotte Olsson; [2016]
  Nyckelord :Barns lärande; marina miljöer; Vygotskij; Dewey; Sea-U; samspel;

  Sammanfattning : I föreliggande kvalitativa studie om barns lärande i en marin miljö, har vi för avsikt att undersöka hur barn lär samt vilken kunskap barn tar till sig. Tillsammans med förskolebarn och förskolpedagoger har vi gjort ett besök på ett marint kunskapscenter där vi med hjälp av dokumentationer har kunnat besvara våra frågeställningar om barns lärande. LÄS MER

 4. 4. Där folk rör sig : en kvalitativ studie om bibliotek i storstadsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sara Lindahl; Mattias Svärd; [2015]
  Nyckelord :folkbibliotek; informationscenter; intervjustudie; kulturcenter; kunskapscenter; läge; placering; socialt center;

  Sammanfattning : This study explores the physical location of public libraries, and how the functions and activities that the libraries provide can be affected by where in the city the library is located. Two of the libraries that have been examined are located in subway stations, one in a suburban shopping center, and two in very close vicinity to a city center and transportation nodes. LÄS MER

 5. 5. Implementering av klimatanpassningsåtgärder med samverkan och deltagande

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Johanna Nordvall; [2015]
  Nyckelord :housing associations; collaboration; climate change adaptation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The effects of global warming have been seen at all continents and in Sweden it has become both warmer and wetter. Risks connected to this are droughts, heat waves and flooding. These risks have to be dealt with on all levels by every actor. LÄS MER