Sökning: "kunskapsdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet kunskapsdelning.

 1. 1. Det är svårt att förklara. En kvalitativ studie om kunskapsdelning vid pensionsavgångar med fokus på den tysta emotionella kunskapen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mathilda Hagerud; Mathilda Silverwaldt; [2019-05-07]
  Nyckelord :tyst kunskap; emotionell kunskap; kunskap och vetande; kunskap som handling; kunskapsdelning; mentorskap; pensionsavgångar;

  Sammanfattning : Inom offentlig sektor finns idag en problematik kring å ena sidan en trend av stora pensionsavgångar och bristande nyrekrytering, och å andra sidan vikten av tillvaratagande och delning av kunskap mellan blivande pensionärer och yngre medarbetare. Detta implicerar en risk av kunskapsförlust när de stora äldre generationerna börjar gå i pension, om deras yrkeserfarenhet inte lyckas tas tillvara av arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. ”SvFF ligger långt bak i sitt eget hållbarhetsområde” : En kvantitativ uppsats om skånska fotbollsföreningars arbete med CSR och ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet

  Master-uppsats,

  Författare :Sophie Holmqvist; [2019]
  Nyckelord :Ideella fotbollsföreningar; CSR; hållbarhet kommunikation; kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility is a concept that grows stronger in our society day by day. At the same time CSR has become a central part non-profit organizations. Svenska fotbollsförbundet wants to strengthen the picture of the association's social commitment by lifting their sustainability work. LÄS MER

 3. 3. Den operativa personalens strategiska roll - En kvalitativ fallstudie av strategisk informationsdelning på Com Hem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Angus Palmberg; Jacob Höglund; [2018-08-28]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hantering av kunskap och information är kritisk för att erhålla långsiktiga konkurrensfördelar och vissa menar att kunskap är den enskilt viktigaste strategiska resursen för organisatorisk framgång. Strategibildning och hanteringen av information och kunskap i organisationer är något som anses vara tätt förknippat med varandra och uppkomsten av strategi kan ske på olika hierarkiska nivåer av en organisation. LÄS MER

 4. 4. Knowledge Management in Product Development Projects in Developing Countries - A Case Study

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Martina Eichler; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this master thesis is to contribute to the reduction of knowledge loss and reinvention inside and between organizations pursuing product development projects in developing countries to ensure growth and improved living standards. Investigation and to determination of existing knowledge sharing and knowledge storing practices in several stakeholders of a product development project in Quelimane, Mozambique will be studied. LÄS MER

 5. 5. Digitala plattformars ekosystem - en kvalitativ studie om digitala plattformars påverkan på företag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Pontus Törngren; [2018]
  Nyckelord :Digital platforms; Cooperation; Business networks;

  Sammanfattning : Digitala plattformar är idag vanligt förekommande och används av flera organisationer. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på de tekniska aspekterna av digitala plattformar och främst på de större mer välkända digitala plattformarna som Facebook och Google. LÄS MER