Sökning: "kunskapsdelning"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet kunskapsdelning.

 1. 1. ”ÅH NEJ, INTE ETT TILL VERKTYG ATT HÅLLA KOLL PÅ” En kvalitativ fallstudie av implementering av digitala verktyg i en stor organisation

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mikael Hermansson; [2020-08-20]
  Nyckelord :Digitalisering; kunskapsdelning; digital litteracitet; kunskapsförmedlare; tekniska verktyg;

  Sammanfattning : Digitization at the workplace has brought about important changes and has materialized in opportunities and challenges, such as a higher work tempo and increased complexity (Zeike, Choi, Lindert, & Pfaff, 2019). In many occupations, to be digitally literate means to be conversant with technical tools (Martin, 2008). LÄS MER

 2. 2. Informell kommunikation, vad  spelar det egentligen för roll? : En fallstudie om informell kommunikation och kunskapsdelning på distans

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gustav Glimt Jensen; Jacob Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Digital omställning; informell kommunikation; spontanitet; interaktivitet; social cues; kunskapsdelning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har uttryckt stöd för den betydelsefulla roll informell kommunikation utgör för kunskapsdelning. Denna kommunikation äger till stor del rum i fysiska förhållanden, men vilka blir konsekvenserna när den förpassas till en digital miljö? Denna fallstudie undersöker hur den informella kommunikationen har kommit att se ut till följd av att företagets anställda arbetar på distans samt hur detta potentiellt kan ha kommit att påverka dess roll för kunskapsdelning inom organisationen. LÄS MER

 3. 3. ”Jag tror ju att det mesta är vilja, vill du tillräckligt mycket då kan du alltid lära dig” : En kvalitativ studie om kunskapsdelningens förutsättningar i  svensk tillverkningsindustri

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Jennie Forsberg; Sanna Bäckius; [2020]
  Nyckelord :Knowledge; Knowledge Sharing; Knowledge Management; enabling and constraining factors for Knowledge Sharing; Kunskap; kunskapsdelning; Knowledge Management; förutsättningar och hinder för kunskapsdelning;

  Sammanfattning : ”Jag tror ju att det mesta är vilja, vill du tillräckligt mycket då kan du alltid lära dig” - En kvalitativ studie om kunskapsdelningens förutsättningar i svensk tillverkningsindustri. Vår kandidatuppsats syftar till att bidra med ökad kunskap och förståelse om vilka förutsättningar och hinder som påverkar kunskapsdelningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Wilhelm Abele; Simon Starfelt; [2020]
  Nyckelord :artificial intelligence; AI; AI-implementation; AI implementation; automation; data; big data; organization; success factors; machine learning; business value; business drivers; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; data; big data; organisation; framgångsfaktorer; automatisering; företag; affärsvärde; AI-implementering; implementering;

  Sammanfattning : Titel: Framgångsfaktorer vid implementering av artificiell intelligens Författare: Wilhelm Abele och Simon Starfelt Handledare: Jon Engström Nyckelord: Artificiell intelligens (AI), AI-implementering, framgångsfaktorer, hinder, organisation. Bakgrund: Artificiell intelligens (AI) har funnits sedan år 1956 men det är först det senaste årtiondet som AI blivit applicerbart inom organisationer. LÄS MER

 5. 5. “Nice to have” eller “Need to have”? : En kvalitativ studie om chefers ledarskap för lärande i en krissituation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Julia Florén; Fanny Berggren Aspegren; [2020]
  Nyckelord :Leadership; crisis; managers; learning; distance work; Ledarskap; kris; chefer; lärande; distansarbete;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att bidra med kunskap om hur chefer påverkas av rådande krissituation orsakad av Covid-19 och vad det får för konsekvenser för deras ledarskap för lärande. Detta görs genom forskningsfrågorna: “Hur upplever chefer att deras roll påverkas av rådande krissituation?”, “Hur arbetar chefer med samt skapar förutsättningar för lärande i rådande krissituation?” samt “Vilken typ av lärande främjar chefer i rådande krissituation?”. LÄS MER