Sökning: "kunskapsföretag"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet kunskapsföretag.

 1. 1. Medarbetarengagemang : En kvalitativ analys av indikatorer som påverkar medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Daniel Sjöholm; Åkerström Maria; [2020]
  Nyckelord :Employee engagement; indicators; KPI; key indicators; Medarbetarengagemang; indikatorer; KPI; nyckeltal;

  Sammanfattning : Abstract Title: Employee engagement – A qualitative analysis of indicators that effects employee engagement. Level: Final assignment for Bachelor degree in Business Adminastration   Author: Daniel Sjöholm and Maria Åkerström Supervisor: Tomas Källquist and Pär Vilhelmson Date: 2020 – januari Aim: The aim of the study is to increase the understanding how employee engagement can be affected between leader and coworker based on non-financial indicators. LÄS MER

 2. 2. Konsten att bevara en hemlighet. - En undersökning av två motstående intressen – skyddet för företagshemligheter och det fria nyttjandet av kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hanna Marberg; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; företagshemlighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : When employees change workplaces, they often start a new employment in a competing business within the same industry. When this occurs, it appears highly relevant to question what an employee is allowed to transfer from the previous employer and use in the new business. LÄS MER

 3. 3. Den gynnsamma länken mellan studenter och näringsliv? : En studie av fem studentkonsultföretag

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Sofia Gudmundsson; Julia Bohlin; [2019]
  Nyckelord :Student consulting companies; knowledge companies; social capital; network; competence; knowledge transfer; positioning; branding; relationships; community; commitment; location; Studentkonsultföretag; kunskapsföretag; socialt kapital; nätverk; kompetens; kunskapsöverföring; positionering; varumärke; relationer; gemenskap; engagemang; lokalisering;

  Sammanfattning : Title: The beneficial link between students and industry? - A study of five student consulting companies Purpose: The study aims to create an understanding of student-consultancy companies' and their interaction with the environment. This purpose resulted in the following research questions: How does student-driven consulting companies’ function? o Which network-related connections do the companies have? o What are the critical factors for the companies? Methodology: A qualitative case study with an abductive approach has been used in this essay, in order to be interpretative. LÄS MER

 4. 4. Humankapital i redovisnings- och revisionsbranschen : En kvalitativ studie av små företags arbete med kunskapsutveckling genom utbildning och lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Nilsson; Oscar Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Humankapital; kunskapsföretag; kunskap; utbildning och lärande.;

  Sammanfattning : Humankapital kan ses som kunskapsbaserade företags viktigaste resurs och det kan definieras som den kunskap och erfarenhet som personalen besitter. Denna studie fokuserar på begreppet kunskap och begränsar sig till att behandla små företag inom redovisnings- och revisionsbranschen. LÄS MER

 5. 5. Jämställdhet i små kunskapsföretag : en studie om ledarskapets betydelse för social hållbarhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Rebecka Danielsson; Karin Modéen; [2019]
  Nyckelord :Hållbart ledarskap; social hållbarhet; jämställdhet; små kunskapsföretag;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en ökad förståelse för ledarskapets betydelse för social hållbarhet i form av jämställdhet i små kunskapsföretag.   Metod: Studien utgår från en kvalitativ metod och har genomförts genom tio semistrukturerade intervjuer med ledare och medarbetare på tre små kunskapsföretag inom den företagsfrämjande sektorn. LÄS MER