Sökning: "kunskapsflykt"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kunskapsflykt.

  1. 1. Kunskapsflykt i Kina – Skapandet av organizational commitment i svenska företag

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Nilsen; Martin Centerman; Tore Lundkvist; [2005]
    Nyckelord :Kina; kunskapsflykt; organizational commitment; personalomsättning; kultur; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka faktorer som leder till kunskapsflykt och vilka metoder svenska företag som är verksamma i Kina kan använda sig av för att öka organizational commitment. Metod: Uppsatsen har en abduktiv ansats och ett företagsekonomiskt perspektiv. LÄS MER