Sökning: "kunskapsform"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet kunskapsform.

 1. 1. Kunskap och kunskapsformer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Per Lavenius; Christer Svennerlind; [2020-09-15]
  Nyckelord :Kunskap; kunskapsform; praktikvändning; Ingrid Carlgren;

  Sammanfattning : Uppsatsens primära syfte är att analysera begreppet kunskapsform samt de fyra kunskaps-formerna fakta-, förståelse-, färdighets- och förtrogenhetskunskap, som dessa beskrivs av Ingrid Carlgren. Ett andra syfte är att ge förslag till förändringar/förbättringar av bestämningarna av de fyra kunskapsformerna. LÄS MER

 2. 2. 4 234 frågor och inga svar : En kvantitativ undersökning av vilken kunskapsform som erbjuds i arbetsuppgifterna i elva samhällskunskapsböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Teodor Larsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den kvantitativa studien undersöks vilka kunskapsformer som elever erbjuds att utveckla i läroböcker i samhällskunskap på gymnasiet. De kunskapsformer som används som analysmodell i uppsatsen är Skolverkets fyra f: fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet, detta utgör även uppsatsens teori. LÄS MER

 3. 3. Variation i kognitiva utmaningar : En studie om hur kognitiva förmågor tränas i läroböcker i engelska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Johan Lundström; [2020]
  Nyckelord :läroböcker; Blooms taxonomi; kunskapsform;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine exercises in English textbooks and how they vary in terms of what cognitive ability they are intended to train. By using Bloom’s revised taxonomy as a framework, we evaluate how the exercises can be used to train the students’ cognitive abilities. LÄS MER

 4. 4. Reflektera mera : en studie om lärarhandledningars påverkan på elevers procedurkännedom och sammanhangsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lillemor Fridlund; Louise Rosenqvist; [2020]
  Nyckelord :kunskapsform; procedurkännedom; sammanhangsförståelse; undervisningsaktiviteter; subtraktion med tiotalsövergång; reflektion;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa textanalys syftar till att beskriva vilken eller vilka kunskapsformer tre utvalda lärarhandledningars undervisningsupplägg kan sägas kännetecknas av. Studien beskriver även vilken av procedurkännedom eller sammanhangsförståelse, rörande subtraktion med tiotalsövergång, som kan sägas ha givits störst utrymme i de utvalda lärarhandledningarna. LÄS MER

 5. 5. Nyfikenhet finns : Tre bildlärare om samtidskonst i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sofia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Bildundervisning; estetik; bilddidaktik; samtidskonst;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka bildlärares kunskap om och inställning till samtidskonst i undervisningen, vilka fördelar och hinder som finns med att arbeta med samtidskonst i skolan och på vilket sätt samtidskonst i undervisningen kan relateras till skolans demokratiuppdrag. Undersökningen sker ur ett konst- och bildningsteoretiskt perspektiv med idén om estetik som kunskapsform i centrum. LÄS MER