Sökning: "kunskapshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade ordet kunskapshantering.

 1. 1. Organisationskulturens betydelse vid arbetet med cirkulär ekonomi

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Nikolay Garzon Gamboa; Johanna Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Circular economy; Sustainability; Organizational culture; Sustainable leadership; ReSOLVE; Agenda 2030; Circular business models; Cirkulär ekonomi; Hållbarhet; Organisationskultur; Hållbart ledarskap; ReSOLVE; Agenda 2030; Cirkulära affärsmodeller;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att utifrån ett ledarperspektiv få ökad förståelsen för vilka utmaningar organisationskulturen bidrar till vid arbetet med cirkulära affärsmodeller.   Metod: Studien utgår från en hermeneutisk vetenskapstradition med en induktiv ansats. LÄS MER

 2. 2. The Influence of Agile Project Management on Knowledge Sharing in a Team : A Study Conducted at an Engineering Consultancy Firm

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linnea Gabrielsson; Zanwer Hasan; [2019]
  Nyckelord :Consultancy Firm; Knowledge Sharing; Project Management; Agile Methods; Agile Project Management; Konsultföretag; Kunskapsdelning; Projektledning; Agila Metoder; Agil Projektledning;

  Sammanfattning : Several studies have been conducted regarding the importance of knowledge managementwithin an organization. Furthermore, due to the successful outcome of the implementation ofagile project management approaches within the IT-sector, they have been implemented inother sectors as well. LÄS MER

 3. 3. Hur används operatörens kunskap ochkompetens för utveckling av produktionen?

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Frida Arnestrand; Stina Nilsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En viktig del av Lean production är eliminering av slöseri av olika slag. En av dessa slöserierär outnyttjad kreativitet och kompetens, vilket också var grundidén till att detta arbete till slut landade i frågeställningen "Hur används operatörens kunskap och kompetensför utveckling av produktionen?". LÄS MER

 4. 4. Digitalisering och affärsrelationer i kunskapsintensiva B2B-företag : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser kring digitaliseringens effekter gällande möjligheter och utmaningar

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Cecilia Lindgren; Kajsa Petersson; [2018]
  Nyckelord :B2B; knowledge management; business relations; digitization; knowledge intensive; B2B; kunskapshantering; affärsrelationer; digitalisering; kunskapsintensiv;

  Sammanfattning : Problemställning: Genom digitaliseringen går det att identifiera möjligheter i såväl företags kunskapshantering som affärsrelationer. Dessa består bland annat av möjligheter till mer data- och informationsunderlag och nya sätt att kommunicera på. LÄS MER

 5. 5. Fysioterapeuters användande av kunskapsstöd och om de ser ett behov av ett nätbaserat kunskapsstöd : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Viktor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :decision support system; knowledge managemetn system; knowledge support system; physiotherapy; beslutsstöd; evidensbaserad kunskap; kunskapshantering; fysioterapi;

  Sammanfattning : Introduktion: Behovet av och följsamheten till kunskapsstöd i vården är en aktuell fråga. Läkare som arbetar diagnostiskt och behandlande har tillgång till utförliga nätbaserade kunskapsstöd som läkemedelsboken, internetmedicin och FASS.  Det produceras mer och mer forskning inom ämnet fysioterapi. LÄS MER