Sökning: "kunskapshistoria"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kunskapshistoria.

 1. 1. Differentiation of the history of ideas and delineation of the history of knowledge in Sweden 2015 - 2020

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Sverker Högberg; [2020]
  Nyckelord :Boundary-work; Discipline formation; Field formation; History of ideas; History of knowledge; History of science; Intellectual history; Sweden; Idéhistoria; Kunskapshistoria; Vetenskapshistoria; Disciplinbildning; fältbildning; idéhistoria; kunskapshistoria; vetenskapshistoria; Sverige;

  Sammanfattning : This essay analyses the development of field and discipline formation in Sweden. A specific case is presented regarding the differentiation of the history of ideas, idéhistoria, and the delineation of the history of knowledge, kunskapshistoria, between 2015 and 2020. LÄS MER

 2. 2. Han har klätt av mig min värdighet bryter ner mig tills inget är kvar….. Historiebruk och kunskapscirkulation i den historiekulturella kommunikationskedjan kring Ester Jönsdotter under 300 år

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Therese Möller; [2020]
  Nyckelord :Historiekultur; Historiebruk; Historiekulturell kommunikationkedja; Historiekulturell symbol; Kunskapshistoria; Kunskapscirkulation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka Ester Jönsdotter som en historisk kulturell symbol. Frågorna är vilka uppfattningar som skapades om Ester under hennes tid, hur dessa uppfattningar har använts i olika historiekulturella kontexter och hur uppfattningarna om Ester cirkulerat i den historiekulturella kommunikationskedjan. LÄS MER

 3. 3. Didaktik och humor i ett epistemologiskt perspektiv (En epistemologisk undersökning kring möjligheten av ett teoretiskt utrymme för humor visavi didaktik)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Per Alvsten; Lucas Lindahl; [2016]
  Nyckelord :Didaktik; epistemologi; filosofi; historia; humor; idéhistoria; kunskapshistoria; kunskapsteori; lärande; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda följande frågeställningar: Går det att teoretiskringa in humor och synliggöra den som en del av didaktisk verksamhet? Kan humor teoretisktsett spela en roll i undervisning? Vår hypotes är således att humor kan spela en meningsfull,kanske rent av betydande didaktisk pedagogisk roll i undervisning i allmänhet, och densvenska gymnasieskolan som vi arbetar inom i synnerhet. Metoden vi valt är att utföra enteoretisk undersökning, genom ett litteraturstudium, för att utröna om det finns utrymme förhumor inom didaktik och pedagogik på en teoretisk nivå. LÄS MER