Sökning: "kunskapsorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet kunskapsorganisation.

 1. 1. Jakten på Dewey : en kunskapsorganisatorisk studie av Malmö stadsbiblioteks tillämpning av DDK

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Adam Andersson; Philip Sidenholm; [2018]
  Nyckelord :knowledge organization; public libraries; classification; Dewey Decimal Classification; DDC; SAB; infrastructure; Malmö City Library; the National Library of Sweden; KB; kunskapsorganisation; folkbibliotek; klassifikationssystem; Dewey decimalklassifikation; DDK; infrastruktur; Malmö stadsbibliotek; Kungliga Biblioteket; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : During the last three years the Malmö City Library made a transition from the Swedish classification system SAB to the internationally established Dewey Decimal Classification. The Malmö City Library is the first public library of a larger magnitude to make such a transition in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Exkludering eller inkludering? : En kritisk studie av svenska ämnesord i Libris ur ett intersektionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ann-Christine Fredriksson; [2018]
  Nyckelord :Kunskapsorganisation; Ämnesord; Radikal katalogisering; Dekonstruktionsteori; Intersektionalitet; HBTQ; Rasifiering;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how the assignment of subject headings, from the Swedish subject headings list, in the Swedish national catalog Libris relates to works of marginalized groups from an intersectional perspective. The marginalized groups represented in this study are LGBTQ as well as racified. LÄS MER

 3. 3. Kompetensutveckling i en kunskapsorganisation. En kvalitativ studie om kompetensutvecklingens betydelse för en organisations förutsättningar att utveckla och behålla medarbetare.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Sofia Mets; [2017]
  Nyckelord :Lärande; Kunskapsorganisation; Kompetensutveckling; Kompetens; Arbetstillfredsställelse; Business and Economics; Social Sciences;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie som omfattar kompetensutveckling och dess betydelse för att utveckla och behålla medarbetare har gjorts i en kunskapsorganisation i reklambranschen. De områden som har behandlats är följande; lärande, förutsättningar för kompetensutveckling samt värdet av kompetensutveckling. LÄS MER

 4. 4. Förändringar inom kunskapsorganisation vid ett humanistiskt specialbibliotek : En domänanalytisk studie över Vitterhetsakademiens biblioteks verksamhet och samling

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Emma Wallin; [2017]
  Nyckelord :Cultural heritage; Domain analysis; Discourse analysis; Knowledge organization; Special library; Library and information science; Kulturarv; domänanalys; diskursanalys; kunskapsorganisation; specialbibliotek; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to carry out a contextual analysis based on Birger Hjørland’s socio-epistemological theory and thereby create a coherent picture of Vitterhetsakademiens biblioteks (KVHAAB) activities, collection and knowledge organization from a historical perspective. The questions that are analyzed in this paper are how the knowledge organization, classification and search capabilities correspond to the goals that KVHAAB has set for the institution. LÄS MER

 5. 5. Barnens bibliotek : en kvalitativ studie om barns kunskapsorganisation

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jessica Huss; Moa Wållberg; [2017]
  Nyckelord :Skolbibliotek; kunskapsorganisation; kategorisering; klassificering; hylluppställning; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka barns kunskapsorganisation vid ett skolbibliotek på Umeås glesbygd, utifrån ett barnperspektiv. De metoder som används är: deltagande observation med fokusgrupper som består av barn mellan 9–12 år och informellt samtal med skolpersonal. LÄS MER