Sökning: "kunskapsresultat"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet kunskapsresultat.

 1. 1. Utomhuspedagogikens för- och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Lejonheden; Magnus Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :ekologisk literacy; miljömedvetenhet; NO-undervisning; undervisningsform; undervisningsmiljö; utomhusbaserat lärande; utomhuslärande; utomhuspedagogik; utomhusundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med vår kunskapsöversikt har varit att undersöka utomhuspedagogikens för- och nackdelar i NO-undervisningen, årskurs F-3, i forskning som belyser detta. Det har också varit av intresse att undersöka om utomhuspedagogik kan påverka elevers förståelse för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsresultaten i den svenska skolan - med tillämpning på Göteborgs kommun.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Christina Larsson; [2017-11-08]
  Nyckelord :Skolreform; kunskapsresultat; skolsystemförändringar; åtgärder; påverkande faktorer; skolutveckling; likvärdighet; kunskapsklyftor; svenska skolan; Göteborgs kommun. Large-Scale Reform; Capacity Building; School System Reform; School System Improvement;

  Sammanfattning : Studien syftar till att klarlägga det skolpolitiska arbete som nu utförs för att hantera de försämrade skolresultaten. Med utgångspunkt i en beskrivning och analys av kunskapsresultaten går studien vidare i möjliga påverkande faktorer för att landa i åtgärder för att höja resultaten. LÄS MER

 3. 3. Likvärdighet är olika. En studie om arbetet med likvärdighet i grundskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Jessica Mattila Markus; Ebba Waenerlund; [2017-01-27]
  Nyckelord :likvärdighet; grundskola; linjeorganisation; arbetsdelning; strategisk ledning; mellanchefer; operativ kärna; koordinering;

  Sammanfattning : Likvärdigheten i de svenska skolorna kan ifrågasättas då elever under senare år fått allt sämre kunskapsresultat. Det saknas en enhetlig definition av likvärdighet varför ett gemensamt förhållningssätt till begreppet uteblir vilket äventyrar en likvärdig skola, något flera menar kan förklaras av otydlig ansvarsfördelning. LÄS MER

 4. 4. I Bachs anda : Att på cembalo spela Bachs preludium b-moll ur Das Wohltemperierte Klavier I föratt lyckas spela verket på piano.

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Nigar Charkazova; [2017]
  Nyckelord :J. S. Bach; Das Wohltemperierte Klavier; cembalo; piano; interpretation;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att utvecklas som Bach-interpret på piano genom att först studera verken på cembalo. Förutom på interpretationsfrågor hade jag i min undersökning även fokus på fingerteknik samt uttrycksmässiga utmaningar i Bachs Das Wohltemperierte Klavier  (1722) preludium b-moll ur bok I. LÄS MER

 5. 5. "Det kräver inkludering!" En diskursanalytisk studie av begreppet inkludering i Skolverkets utbildningsmaterial "Specialpedagogik för lärande"

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Cecilia Gidmark; [2017]
  Nyckelord :Inkludering; specialpedagogik; diskursanalys; utbildningsmaterial; skolans uppdrag; specialpedagogens roll och utbildningspolitik;

  Sammanfattning : Regeringens satsning på att alla lärare bör få mer kunskap och kompetens i specialpedagogik väckte mitt intresse utifrån min yrkesroll som specialpedagog. Utbildningsinsatsen som heter ”Specialpedagogik för lärande” innehåller tre moduler varav den första är den som analyserats i denna studie och den heter ”Inkludering och delaktighet”. LÄS MER