Sökning: "kunskapsteori filosofi"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden kunskapsteori filosofi.

 1. 1. Didaktik och humor i ett epistemologiskt perspektiv (En epistemologisk undersökning kring möjligheten av ett teoretiskt utrymme för humor visavi didaktik)

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Per Alvsten; Lucas Lindahl; [2016]
  Nyckelord :Didaktik; epistemologi; filosofi; historia; humor; idéhistoria; kunskapshistoria; kunskapsteori; lärande; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att utreda följande frågeställningar: Går det att teoretisk ringa in humor och synliggöra den som en del av didaktisk verksamhet? Kan humor teoretiskt sett spela en roll i undervisning? Vår hypotes är således att humor kan spela en meningsfull, kanske rent av betydande didaktisk pedagogisk roll i undervisning i allmänhet, och den svenska gymnasieskolan som vi arbetar inom i synnerhet. Metoden vi valt är att utföra en teoretisk undersökning, genom ett litteraturstudium, för att utröna om det finns utrymme för humor inom didaktik och pedagogik på en teoretisk nivå. LÄS MER

 2. 2. En kritisk analys av Peter Ungers försvar av skepticismen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk filosofi

  Författare :Sam Kuritzén; [2014]
  Nyckelord :Peter Unger; Skepticism; Kunskapsteori; Dogmatism; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den här kandidatuppsatsen är en analys av debatten som uppstått efter Peter Ungers två artiklar ”An Argument for Skepticism” (1974), ”A Defense of Skepticism” (1971) och hans bok ”Ignorance: A Case for Skepticism” (1975). Unger försvarar skepticismen inom kunskapsteorin, vilket inte alls är en speciellt populär teori i dag, där konsekvensen blir att man aldrig kan veta någonting. LÄS MER

 3. 3. Scott och sofisterna : en renässans för en sofistisk doxologi hos Robert L. Scott

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Felix Pålsson; [2014]
  Nyckelord :Sofisterna; retorik; filosofi; etik; Platon; doxologi; epistemologi; kunskapsteori; kunskapsrelativism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Min uppsats syftar till att behandla en retorisk forskningsfråga inom ett inramat område. Jag kommer att analysera en artikel skriven av Robert L. Scott och jämföra hans tes med en grupp tänkare från antiken med fokus på kunskapsteori.. LÄS MER

 4. 4. A Warrant for Human Rights : the Relevance of Compassion in Liberal States

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Jahanavi Schriefer; [2007]
  Nyckelord :compassion; human rights; liberalism; medkänsla; mänskliga rättigheter; Humanities; Humaniora; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy and Religion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This paper is a discussion on the relevance of compassion regarding human rights in liberal states. The study focuses a great deal on detangling and distinguishing compassion from other related terms and meanings that are commonly used as equivalent, somewhat differing and sometimes separate from each other. LÄS MER

 5. 5. Från ontologi till ideologi: en undersökning av den kritiska realismen som sociologisk vetenskapsteori

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anders Hylmö; [2007]
  Nyckelord :kritisk realism; ontologi; epistemologi; abstraktion; marxism; ideologi; vetenskapsteori; Bhaskar; Althusser; Systematic philosophy; ethics; aesthetics; metaphysics; epistemology; ideology; Systematisk filosofi; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Philosophy of special sciences; Särskilda vetenskapers filosofi; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Sociology; Sociologi; Philosophy and Religion; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöks den kritiska realismen som vetenskapsteori för samhällsvetenskaperna. Tillvägagångssättet är en immanent kritik, där den kritiska realismen följs genom dess grundläggande argument, för att sedan vända dess egen begreppsapparat mot sig själv för att visa på spänningar och motsägelser i teorin. LÄS MER