Sökning: "kunskapsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet kunskapsteori.

 1. 1. On how we acquire knowledge of first principles (archai) in Aristotle : A defense of intuition (nous) understood as integral to induction (epagoge)

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för teoretisk filosofi

  Författare :Tim Collin Kuyvenhoven; [2020]
  Nyckelord :Aristotle; intutition; first philosophy; first prinicples; induction; epistemology; Nous; Episteme; Archai; epagoge; logos; hexis; Aristoteles; intution; första principer; induktion; kunskapsteori; Barnes; metafysik; om själen;

  Sammanfattning : In this essay I consider from various perspectives the question of whether, for Aristotle, intuition (nous) is part of the process of induction (epagoge) helping to reach the first principles (archai) or whether nous is rather a state of knowing first brought about through a successful induction alone. I have argued we should be careful of drawing conclusions about the nature of the involvement of nous in the grasping of first principles on the basis of APo alone. LÄS MER

 2. 2. Rektorn och det pedagogiska ledarskapet – åländska rektorers föreställningar om sina praktiker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Peter Holm; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Pedagocical Leadership; Social Constructivism; Cognitive Maps; Primary School; Principal; School Development; Ledarskap; Pedagogiskt ledarskap; Socialkonstruktivism; Föreställningskarta; Grundskola; Rektor; Skolutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka några rektorers föreställningar om hur de bedriver sitt pedagogiska ledarskap. I förlängningen hoppas jag också kunna bidra till den generella kunskapsbildningen inom detta, ur ett skolutvecklingsperspektiv, viktiga område. LÄS MER

 3. 3. ” Jag ser ju vad som står men hur fungerar det i praktiken?” : En kvalitativ studie om nyexaminerade socionomers och snart utexaminerade socionomstudenters upplevelser av sina juridiska kunskaper som myndighetsutövare på individ- och familjeomsorgen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Nicole Wallin; Robert Berggren Liljestrand; [2019]
  Nyckelord :Social work; law; legal knowledge; public authority; social service; individual and family care; theory of knowledge.; Socialt arbete; juridik; juridisk kunskap; myndighetsutövning; socialtjänst; individ- och familjeomsorg; kunskapsteori.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate newly graduated social workers and soon to be graduated students of social work and their experiences regarding legal knowledge as practitioners working in individual and family care. The study was carried out with the help of a qualitative method. LÄS MER

 4. 4. Skicklighetens metafysik : särskiljande egenskaper hos kunnande och vetande

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Per Boqvist; [2019]
  Nyckelord :knowledge; knowledge-how; knowledge-that; epistemology; skill; novelty objection; embedded questions; theoretical knowledge; practical knowledge; context sensitivity; kunskap; kunskapsteori; epistemologi; skicklighet; färdighet; förmåga; vetande; kunnande; teoretisk kunskap; praktisk kunskap; Jason Stanley; Gilbert Ryle; intellektualism; anti-intellektualism; kontextkänslighet;

  Sammanfattning : Hur relaterar vetande och kunnande till varandra? Om jag vet att jorden är rund har jag kunskap om ett faktum och om jag kan cykla har jag en förmåga att utföra en viss handling. På ytan verkar detta handla om olika saker. Intellektualismen är en filosofisk uppfattning som säger att kunnande är en form av vetande. LÄS MER

 5. 5. Tänkandets gräns : Den tänkande människan

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan StockholmTeologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Björn Söderberg Almén; [2019]
  Nyckelord :Immanuel Kant; Nicolaus Cusanus; tid; rum; Epistemologi; Kunskapsteori; Tänkande; Gräns; självet; Strukturalism; Teologi; Gud;

  Sammanfattning : Vetandets gräns är en epistemologisk fråga om vilken kunskap människan kan få och ha om allt runt omkring oss. Alla dessa ting som finns omkring oss, men även se på självet1 som objekt. LÄS MER