Sökning: "kunskapsutveckling"

Visar resultat 1 - 5 av 1369 uppsatser innehållade ordet kunskapsutveckling.

 1. 1. Språkutveckling i förskolans tambur - En kvalitativ studie om möjligheter till språklärande i tamburen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Felicia Reinhardt; Helen Lindersson; Elin Gustavsson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Språkutveckling; Kommunikation; Förskolans tambur och Lärmiljö;

  Sammanfattning : Barn tillbringar mycket tid i förskolan och i dagens samhälle går de flesta barn i förskolan och börjar redan i tidig ålder. Utbildning skall ske under hela dagen och inte bara under planerade aktiviteter. Språket utgör ett centralt verktyg för barns lärande och kunskapsutveckling. LÄS MER

 2. 2. Drivkrafter i skolutvecklingen. En aktionsforskningsstudie i matematikundervisning för skolår 6.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marita Johansson; [2023-10-13]
  Nyckelord :metodik; pedagogik; undervisningsformer; lärandeprocesser; samverkan; laborativa arbetssätt; digitalisering; digitaliserade läromedel; gruppdynamik; lärarrollen; elevperspektivet;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att genom aktionsforskning undersöka laborativa arbetssätt i matematik på grundskolenivå. I studien undersöks faktorer som påverkar elevernas lärande och vilka pedagogiska redskap som upplevs gynna elevernas kunskapsutveckling, främst med hänseende på laborativa metoder och ett empiriskt arbetssätt inom matematikundervisning. LÄS MER

 3. 3. Språkstörning. En kvalitativ intervjustudie kring lärares arbete med elever med språkstörning i årskurs 1 till 3 för ökad måluppfyllelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Rehnström; Camilla Åkesson; [2023-09-19]
  Nyckelord :språkstörning; årskurs 1-3; ökad måluppfyllelse; framgångsfaktorer; utmaningar; stöd;

  Sammanfattning : De flesta elever med språkstörning placeras i vanlig klass med varierande grad av stöd och språkstörning är mer osynlig än andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Vikten av ett proaktivt arbete i skolans tidiga årskurser är en grundläggande förutsättning för ökad måluppfyllelse och att förebygga negativa livskonsekvenser för elever med språkstörning. LÄS MER

 4. 4. KVINNORS UPPLEVELSER UNDER KLIMAKTERIET En litteraturstudie om kvinnors upplevelser under klimakteriet.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Abtin Moshiri; Ala Korobkova; [2023-06-28]
  Nyckelord :Klimakteriet; upplevelse; livskvalitet; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Klimakteriet är en naturlig fas i kvinnors liv som resulterar i hormonella och fysiologiska förändringar i kroppen. Dessa förändringar leder till flera vanligt förekommande symtom, såsom värmevallningar, viktförändringar och psykiska besvär. LÄS MER

 5. 5. Auktoriteter i matematikundervisningen - en inferentialistisk analys av kooperativt lärande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Clara Tennby; [2023-04-20]
  Nyckelord :Kooperativt lärande; inferentialism; auktoritet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att ge en fördjupad förståelse för kooperativt lärande i matematikundervisning genom att visa på de sociala aspekter som avgör vilka beslut elever tar i ett grupparbete. Frågeställningen för studien är: Vilka auktoriteter kan identifieras i ett kooperativt arbetssätt inom mätning och statistik. LÄS MER