Sökning: "kunskapsvärden"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kunskapsvärden.

  1. 1. Recensera och värdera : en undersökning av hur författarens första och andra verk recenseras i svensk dagspress

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

    Författare :Linnea Möller; Hanna Åberg; [2019]
    Nyckelord :Litteraturkritik; litterära värden; debutanter; recensioner; dagspress; värdebegrepp; stil- och formvärden; kunskapsvärden; emotionella värden; Cultural Sciences;

    Sammanfattning : Den här uppsatsen avser att undersöka hur en författares första och andra verk värderas i dagspress. Detta görs genom en jämförande kvalitativ undersökning av 54 recensioner från sex svenska dagstidningar: Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Expressen, Sydsvenskan och Göteborgs-Posten. LÄS MER