Sökning: "kurator"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet kurator.

 1. 1. En etnografisk studie om möjligheter och hinder kring samverkan mellan elevhälsa och lärare på högstadiet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Annie Blom Björk; Frida Blomberg; [2021-02-18]
  Nyckelord :samverkan; elevhälsa; förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att öka kunskapen om en skolas elevhälsa och hur skolanslärare tillsammans med elevhälsan arbetar kring samverkan. Frågeställningarna berörmöjligheter och hinder till samverkan mellan professioner. LÄS MER

 2. 2. ”Att kunna säga att det här är min expertis. Jag kan detta. Det här kan inte ni.” - En kvalitativ intervjustudie med kuratorer och övrig vårdpersonal på LARO-mottagningar om deras uppfattningar av kuratorns roll och det kurativa arbetet.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Katinka Ståhl; [2021]
  Nyckelord :Socialarbetare; hälso- och sjukvård; kurator; droger; missbruksvård; beroende; läkemedelsassisterad rehabilitering vid opiodberoende; LARO Social Worker; healthcare; counselor; drugs; drugmisuse; medical socialworker; abuse; addict; opioid substitution therapy; OST; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to study the self-image of OST (opioid substitution therapy) -counselor’s and perception of their work in relation to how the healthcare professionals perceives the counselor’s role, in order to contribute to increased understanding of possible knowledge gaps and difficulties which may limit the counselors ability to perform her job or hence the use of her competence to the fullest within the treatment program. The study is based on a qualitative approach as I have collected data through eight semi-structured interviews with both counselor’s and other healthcare professionals from four different drug-assisted opioid treatment clinics in Skåne. LÄS MER

 3. 3. Det ska vara ett levande dokument. : - En kvalitativ studie om skolkuratorers syn på narkotikaförebyggande arbete i skolan.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Katja Jönsson; Erica Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Social Work; Counsellor; Prevention; Drugs; School; Socialt arbete; Kurator; Förebyggande; Narkotika; Skola;

  Sammanfattning : During the last couple of years studies have shown that drug use among youths hasn’t decreased although the government of Sweden have added a strategy about alcohol, narcotic, doping and tobacco (ANDT) in 2011. There have been major studies about the subject. Despite this it has not been shown that any efforts have had an effect. LÄS MER

 4. 4. "Man har bara porren som referens för sexualundervisningen" : En studie om högstadielärares erfarenheter av att undervisa i sex- och samlevnad

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Lydia Langefalk; Fanny Lundberg; [2021]
  Nyckelord :sex- och samlevnadsundervisning; högstadieundervisning; högstadielärare; ungdomar; elevhälsa; kurator;

  Sammanfattning : Sex- och samlevnadsundervisningen har varit obligatorisk i skolan sedan 1955, däremot visade en nyligen gjord granskning av Skolinspektionen (2013) att lärare upplevde svårigheter när det kom till att undervisa i ämnet sex- och samlevnad. Granskningen visade också på ett stort behov av kompetensutveckling hos lärarna. LÄS MER

 5. 5. "Vad ska en kille vara?" En kvalitativ studie om unga mäns upplevelser av samtalsbehandling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Malin Karlsson; Malin Jilkén; [2021]
  Nyckelord :maskuliniteter; hjälpsökande; psykoterapi; unga män; behandlingsresultat; masculinity; helpseeking behavior; psychotherapy; young men; therapy outcome; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion; Studiens syfte var att undersöka unga mäns upplevelser av att söka och gå i samtalsbehandling. Metod: Studien är kvalitativ med en fenomenologisk ansats. Vi genomförde 8 semistrukturerade intervjuer , 7 valdes ut för att ingå i studien. Deltagarna var unga män, 18-27 år, som hade gått i samtalsbehandling hos en kurator. LÄS MER