Sökning: "kurder mänskliga rättigheter"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kurder mänskliga rättigheter.

  1. 1. Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

    Författare :Maral Afsharian; [2020]
    Nyckelord :Kurds; KRG; PYD; Statehood; Independence; National Identity; Kurdistan. Kurder; statsskap; självständighet; nationell identitet; Kurdistan.; Social Sciences;

    Sammanfattning : Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. LÄS MER