Sökning: "kurdistan kultur"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden kurdistan kultur.

 1. 1. Dalkurd : Ett fotbollslag mellan det lokala och transnationella

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Sociologi

  Författare :Zekeriya Celik; [2019]
  Nyckelord :Dalkurd; transnational; local identity; diasporic football team; Kurdish identity; Dalkurd; transnationell; lokal identitet; diasporisk fotbollslag; kurdisk identitet;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate how the football team Dalkurd act locally and transnationally through their identifications, relationships and activities with other actors with whom the footballsteam interacts. The study has also focused on the tensions that arise between the local Dalkurd and transnational Dalkurd. LÄS MER

 2. 2. The Kurdish Question: The Reasons Behind the Kurdish Minority Position

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Sara Yasar; [2018]
  Nyckelord :The Lausanne Treaty; Treaty of Severs; Kurdistan; Turkey; Minority; Independency; Case Study; Text Analysis;

  Sammanfattning : This research will focus on the minority position of the Kurdish population in Turkey and how it has developed over time. The aim is to study particular historical and recent events that have affected the Kurdish population to understand why the Kurdish people are one of the world’s largest minority populations without an independent state. LÄS MER

 3. 3. The Shiny Light in Smoky Sky: The experiment of Rojava with democracy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ayyoub Jamali; [2018]
  Nyckelord :Rojava; PKK; Democratic confederalism; Gender equality; YPJ;

  Sammanfattning : With a population of around 40 million people, Kurds are considered the largest nation without an independent state. Indeed, since the geographical division of Kurdistan in 1923, Kurds have been the victims of various forms of discrimination and oppression by the nation states of Iran, Iraq, Turkey and Syria. LÄS MER

 4. 4. Examensarbete Saz : stilanalysarbete Mohamed Abdelkarim- Bizqens prins

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Alex Ali Ali Shaker; [2016]
  Nyckelord :Ali Shaker; examensarbete Saz; folkmusik; Konstnärlig kandidatexamen i musik; huvudinstrument Saz; Stilanalysarbete Mohamad Adelkarim bizqens prins; institutionen för folkmusik;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Efter att ha skrivit biografin om Mohamad Abdelkarim och analyserat hans olika stilar genom att skriva noter till melodierna så har jag förstått ännu mer varför Mohamad anses vara en av dem som genom historien haft bäst teknik och känsla för sitt instrument, Bizq. Han behärskade instrumentet och var väldigt självsäker i sin musik. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors politiska deltagande i irakiska Kurdistan : en kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jihan Abdulrahim; [2015]
  Nyckelord :Kvinnors politiska deltagande; politik; kultur; demokrati; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors politiska deltagande i irakiska Kurdistan. utifrån syftet undersökt sex frågeställningar: Hur stor andel av kvinnorna i irakiska Kurdistan röstade i förra valet, är medlemmar i ett politiskt parti, arbetar i ett politiskt parti, har kontaktat en politiker eller deltagit i en manifestation, vad kvinnor själva anser vara vilka faktorer som hindrar deras politiska deltagande samt om det finns ett samband mellan utbildning och kvinnors politiska deltagande. LÄS MER