Sökning: "kursmål"

Visar resultat 1 - 5 av 115 uppsatser innehållade ordet kursmål.

 1. 1. Stöttning i teaterämnet - En studie som undersöker hur teaterlärare och elever diskuterar olika behov och anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Jenny Korhonen; [2018-09-21]
  Nyckelord :teater; undervisning; gymnasiet; behov; stöd; stöttning; anpassningar; kursmål;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöks hur två teaterlärare diskuterar arbete för att elever ska uppnå teaterämnets kursmål i gymnasieskolan, samt hur två elevgrupper i teater reflekterar kring behov för att uppfylla kursmålen i teaterämnet. Intervjuerna analyseras utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Varken hackat eller malet : En analys av ett läromedel för gymnasiekurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefine Dahl; [2018]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Gymnasienivå; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur ett läromedel som är anpassat för både ämnena Svenska och Svenska som andraspråk hanterar kunskapsmålen för momenten tala och skriva i kursplanerna för Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 i gymnasieskolan. Analysen av läromedlet har genomförts genom en jämförande närläsning av innehållet i läromedlet och innehållet i kursplanerna. LÄS MER

 3. 3. Stöttning i teaterämnet - En studie som undersöker hur teaterlärare och elever diskuterar olika behov och anpassningar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jenny Korhonen; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie undersöks hur två teaterlärare diskuterar arbete för att elever ska uppnå teaterämnets kursmål i gymnasieskolan, samt hur två elevgrupper i teater reflekterar kring behov för att uppfylla kursmålen i teaterämnet. Intervjuerna analyseras utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Sex lärares syn på laborationer och bedömning av laborationer i grundskolans mellanår

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jonathan Ajdert; Rikard Södergren; [2018]
  Nyckelord :Naturvetenskap; bedömning; fenomenologi; laborationer; systematiska undersökningar;

  Sammanfattning : Denna studiens syfte var att undersöka hur verksamma NO-lärare i årskurserna 4–6 ser på det laborativa arbetet som idag bedrivs i skolan. Den ämnar även undersöka hur de ser på bedömningsarbetet gällande laborationer. Sex lärare har intervjuats för att svara på frågeställningarna. LÄS MER

 5. 5. Handläggning av orala slemhinneförändringar – en självbedömning av sistaårsstudenter En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Kristina Andric; Anastacia Andersson Ljus; [2018]
  Nyckelord :Higher Education Ordinance; Board of Education; Course objectives; Oral mucosal lesions; diagnostics; treatment;

  Sammanfattning : Utbildningsnämnden på Malmös odontologiska fakultet arbetar för att mål enligt högskoleförordningen efterföljs och implementeras pedagogiskt i tandläkarutbildningen med hjälp av kursmål. Kursmålen inom oral medicin och oral patologi syftar bland annat till att studenten kan redogöra för etiologi, diagnostik, patogenes, behandling och prognos för vanliga orala slemhinneförändringar, samt känna till ovanliga orala slemhinneförändringar. LÄS MER