Sökning: "kursplan"

Visar resultat 1 - 5 av 648 uppsatser innehållade ordet kursplan.

 1. 1. Teknik som svar på samhällets utmaningar – problem formulerade i policytexter från 1978 till 2010.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Charlotta Kerstinsdotter; [2021]
  Nyckelord :teknik; teknikämnet; WPR; policy; läroplan; läroplansteori; grundskola;

  Sammanfattning : Teknik har varit ett obligatoriskt ämne i drygt 40 år och i nästan 30 år har teknikämnet haft en egen kursplan. Ändå beskrivs teknik i skolan som ett otydligt ämne som har svårt att särskilja sig från naturvetenskaperna och vars syfte är oklart för eleverna (SOU, 2010:28; Skolinspektionen, 2014). LÄS MER

 2. 2. Tyngdkraft - Yngre elevers förståelse och uppfattning : En studie som undersöker yngre elevers uppfattning om tyngdkraft i samtal och genom grafisk representation med pilar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Susanne Sundin; Eleonore Juhnell; [2021]
  Nyckelord :Conceptual understanding; Conversation; Gravity; Laboratory teaching; Physics.; Begreppsförståelse; fysik; laborativ undervisning; samtal; tyngdkraft.;

  Sammanfattning : In this essay, we have investigated how students in year 2 of primary school understand, perceive and think about the phenomenon of gravity. We have used semi-structured interviews, individually and in pairs, and let the students make their thoughts visible with graphic representation in the form of drawn arrows before and after a practical activity. LÄS MER

 3. 3. Teknikämnet i grundskolan : en studie av Problemrepresentationer i teknikämnet reflekterat mot ett bildningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Peder Strömqvist; [2021]
  Nyckelord :Bacchi; bildning; innehållsanalys; kategorial bildning; Klafki; kursplan; problemrepresentation; teknikämnet.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Teknikämnet är ett ungt ämne som söker sin roll i skolan och följsamhet till det teknikintensiva samhällets utveckling. Syftet med detta examensarbete är att bidra med kunskap om hur teknikämnet i grundskolans senare årskurser motiveras och konstrueras i kursplanen. LÄS MER

 4. 4. Läroplansutveckling samt syfte, mål och begrepp i bildämnets kursplan : En analys om hur läroplansförändringarna påverkat kursplanerna i bild mellanåren 1980-2011

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Ellen Nordlund; [2021]
  Nyckelord :Begreppshistorisk; begrepp; bildämnet; kursplaner; läroplansförändring;

  Sammanfattning : Kursplanen är ett av de styrdokument som skolan styrs av och är skrivet som ett regelverk för alla Sveriges skolor. Syftet med studien var därför att undersöka bildämnets utveckling med fokus på syfte, mål och begrepp i skolans kursplaner under tidsperioden 1980-2011. LÄS MER

 5. 5. Lågstadiets demokrati och värdegrund i och omkring ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet

  Författare :Johanna Gustavsson; [2021]
  Nyckelord :democracy; values; primary school; conditions; curriculum; syllabus; textbooks; teacher´s speeaches on democracy and values; demokrati; värdegrund; lågstadiet; betingelser; läroplanen; kursplanen; läroböcker; lärares tal om demokrati och värdegrund;

  Sammanfattning : Skolan har ett viktigt arbete i att förbereda eleverna för ett liv i vårt demokratiska samhälle och utbilda dem till goda medborgare med kunskaper om demokrati och värdegrund vilket ska leda till att de ska kunna verka för dessa. Förskning kring demokrati och värdegrund är främst riktad mot grundskolans högre år och gymnasiet. LÄS MER