Sökning: "kursplansanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet kursplansanalys.

 1. 1. Från stödåtgärd till språkundervisning, en textanalys av kursplaner i modersmål från Lgr 69 till Lgr 11

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Kristin Dahlström; [2018-02-02]
  Nyckelord :andraspråkselever; identitetsutveckling; kultur; kulturell bakgrund; kursplan; kursplansanalys; modersmål; modersmålsundervisning; språkforskning; språkutveckling; tvåspråkighet;

  Sammanfattning : Sedan början av 1970-talet har modersmålsundervisning erbjudits till elever med annat modersmålän svenska och har sedan dess varit ett ämne under diskussion kring dess vara eller ickevara. Frågan om varför elever med annat modersmål än svenska ska undervisas i sitt modersmålgår att härledas till dels forskning men också till ämnets kursplan och offentliga publikationerfrån regeringen. LÄS MER

 2. 2. Kunskapsämnen i flumskolan? : Om ämnenas påverkan i läroplanen, en jämförelse mellan svenska och historia i Lpf 94 och Lgy 11.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Daniel Hugestam; [2014]
  Nyckelord :Pedagogik; läroplansteori; kursplansanalys; ämnestraditioner; Lpf 94; Lgy 11; svenska; historia;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker utvecklingen av ämnena svenska och historia från Läroplanen för de frivilliga skolformerna 1994 (Lpf 94) och till Läroplanen för gymnasieskolan 2011 (Lgy 11). Syftet är att synliggöra hur ämnena och deras specifika värderingar och traditioner påverkar styrdokumenten. LÄS MER

 3. 3. Geografiska traditionstraditioner : En studie av de geografiska traditionernas närvaro i kursplaner och hos yrkesverksamma SO-lärare i grundskolans senare del

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Albin Martinsson Hartsner; Simon Wiberg; [2012]
  Nyckelord :Geografiska traditioner; SO-lärare; Kursplansanalys; Ämnessyn; ToH 55; Lgr 62; Lgr 69; Lgr 80; Lpo 94; Lgr 11;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vilken vikt de geografiska traditionerna ges i den nuvarande och i tidigare kursplaner för ämnet geografi samt hur dessa traditioner visar sig hos aktiva SOlärare i grundskolans senare del i deras syn på geografiämnets beståndsdelar.Uppsatsen tar avstamp i en redogörelse för Pattisons fyra geografiska traditioner (den rumsliga, den regionala, den naturgeografiska och människa-natur traditionen) med tillägg av den kritiska traditionen som Graves benämner den. LÄS MER

 4. 4. Bollspel på gymnasiet : Vad säger styrdokument och hur ser det då ut i praktiken?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jorrit Okkema; Jonas Karlson Bobits; [2012]
  Nyckelord :Bollspel; Idrott Hälsa; kursplansanalys; samtalsintervju;

  Sammanfattning : Karlson Bobits, Jonas och Okkema, Jorrit. 2012. Bollspel på gymnasiet – Vad säger styrdokument och hur ser det då ut i praktiken? C-uppsats inom Idrott & Hälsa C. Uppsala Universitet. LÄS MER

 5. 5. Slöjd, ett hantverksämne? – En kvalitativ analys av slöjdens kursplaner

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pär Odén; [2011]
  Nyckelord :Hantverk; slöjd; kursplansanalys; hantverkskunskap;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna uppsats var att undersöka den svenska skolslöjden ur ett hantverksperspektiv. Detta genom attkvalitativt analysera kursplaner i ämnet. LÄS MER