Sökning: "kursvård"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet kursvård.

  1. 1. Återköp - en studie av företag på Stockholmsbörsens A-lista som gjort återköp mellan åren 2000-2002 -

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Christian Eriksson; Ludvig Frick; Goran Ristov; [2003]
    Nyckelord :återköp; kapitalstruktur; kassaflöde; aktieutdelning; aktie; kursvård; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

    Sammanfattning : Det har varit tillåtet för noterade bolag att köpa tillbaka egna aktier sedan 10 Mars 2000, vilket gör Sverige till ett av de sista västländerna som införde återköp. Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka utmärkande faktorer det finns för företag som gjort återköp mellan åren 2000-2002. LÄS MER