Sökning: "kust- och havsplanering"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden kust- och havsplanering.

 1. 1. Det marina friluftslivets framtid - En studie av det marina friluftslivet i planeringen av Västerhavet och Norra Bohuslän

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Hanna Hedin; Dorian Johansson Ludvig; [2019-08-05]
  Nyckelord :friluftsliv; rekreation; landskap; kust- och havsplanering; fysisk planering; recreational landscapes;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Sveriges Förslag till Havsplaner samt Norra Bohusläns BlåÖversiktsplan undersöker denna kvalitativa studie det marina friluftslivets beaktandeinom vägledande planering av kust och hav. Studiens empiri grundas idokumentanalys av centrala planeringsdokument i kombination med intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Building resilience to climate change in marine social-ecological systems : A study on maritime spatial planning in Finland

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Sanna Moliis; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Resilience of marine ecosystems are diminished due to climate change and increased human activities at sea. In the European Union acknowledge the issues in the Integrated Maritime Policy (IMP), and the Maritime Spatial Planning Directive, which obligates member states to develop spatial plans for their coastal- and marine areas. LÄS MER