Sökning: "kuznetskurvan"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet kuznetskurvan.

 1. 1. Ekonomisk tillväxt och ojämlikhet i inkomst : En empirisk studie av Kuznetskurvan och sambandet mellan ekonomisk tillväxt och ojämlikhet i OECD-länder och Afrika

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Tobias Lusth; [2015]
  Nyckelord :Ekonomisk tillväxt; ojämlikhet i inkomst; Kuznetskurvan; OECD; Afrika.;

  Sammanfattning : Den omtvistade frågan om ekonomisk ojämlikhet är ständigt på den politiska agendan. Ponera att det önskvärda vore att klyftorna i samhället skulle minska. LÄS MER

 2. 2. Finns det ett samband mellan koldioxidutsläpp och ekonomisk tillväxt? : En kointegrationsanalys av BNP och koldioxidutsläpp i Sverige under åren 1860-2000

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Viktor Gunnarsson; Martin Eriksson; [2011]
  Nyckelord :Kointegration; Stationäritet; Regression; Kuznetskurva; BNP; Koldioxidutsläpp;

  Sammanfattning : Enligt Grossman och Krueger, finns det ett samband mellan BNP och utsläpp där utsläppen följer en inverterad U-kurva, en så kallad Kuznetskurva. För att undersöka om detta påstående stämmer har historiska data över BNP och koldioxidutsläpp inhämtats från perioden 1860-2000. LÄS MER

 3. 3. Green growth? A consumption perspective on Swedish environmental impact trends using input–output analysis

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Globala energisystem

  Författare :Mårten Berglund; [2011]
  Nyckelord :Input–output analysis; emissions embodied in trade; environmental Kuznets curve; index decomposition analysis; green growth; IPAT equation; carbon footprint; consumption-based accounting; fossil fuels; greenhouse gases; atmospheric pollution; Sweden; Input–output-analys; inbäddade utsläpp; miljö-Kuznetskurvan; komponentanalys; grön tillväxt; IPAT; kolavtryck; konsumtionsbaserad bokföring; fossila bränslen; växthusgaser; luftföroreningar; Sverige;

  Sammanfattning : Consumption-based environmental impact trends for the Swedish economy have been generated and analysed in order to determine their levels compared to official production-based data, and to determine whether or not the Swedish economy has decoupled growth in domestic final demand from worldwide environmental impact. Three energy resources (oil, coal and gas use, as well as their aggregate fossil fuel use) and seven emissions (CO2, CH4, N2O, SO2, NOx, CO and NMVOC, as well as the aggregate CO2 equivalents) were studied. LÄS MER