Sökning: "kvällspress"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet kvällspress.

 1. 1. ”JAG FÖRLORAR INGENTING PÅ MIN ISOLERING” - En kvalitativ innehållsanalys av hur äldre representeras och gestaltas i dagspress under pandemin covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Petra Dahlgren; Vera Kjellman; [2020-06-25]
  Nyckelord :Äldre; ålderism; åldersdiskriminering; nyhetsmedier; dagspress; covid-19; corona; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspressunder pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress ochkvällspress representerar och gestaltar äldre.Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin och teorin om nyhetsvärdering.Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Så gick det för Zlatan i natt - En kvantitativ innehållsanalys av svensk kvällspress rapportering kring utländska fotbollsligor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jesper Bernspång; Henric Holmberg; Magnus Johansson; [2020-02-13]
  Nyckelord :soccer; football; sports; national identity; person-orientation; sports journalism; tabloids; Swedish press; Aftonbladet; Expressen;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The study aims to investigate in which extent Swedish media reporting around foreign football leagues is person-oriented in general and around Swedish players in particular. To achieve this, theories and research about news valuation, media logic, ethnocentrism and National Sporting Heroes will be implemented. LÄS MER

 3. 3. Vem är det ideala mordoffret? - En kvantitativ jämförande analys av hur kvinnliga mordoffer gestaltas och prioriteras i kvällspress

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Filip Mitrovic; Karl Moberg; Gustav Stjernkvist; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim of thesis:This study analyzes the difference in news framing and news selection of eight different cases of murdered women during the last ten years. Primarily we wanted to try to find a pattern between the women's personal aspects of age, ethnicity, and relationship to their murderer. LÄS MER

 4. 4. "Vi är gatans journalister" : En kvalitativ textanalys av svensk dags- och kvällspress representation av hiphopkultur

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hannes Dragstedt; Semah Fattah; [2020]
  Nyckelord :Hiphop; populärkultur; ungdomskultur; moralpanik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Studiens huvudsakliga syfte är att undersöka hur hiphopkulturen representeras i svensk dags- och kvällspress. Detta med hjälp av frågeställningarna: Vilka ramverk används av svensk dags- och kvällspress för att beskriva hiphopkulturen? och Vilket narrativ skapar dessa ramverk, och vad betyder det för svensk dags- och kvällspress representation av hiphopkulturen? Metod och material: Studiens metod och material grundar sig i framing- och narrativanalys av 30 stycken artiklar publicerade i Expressen och Svenska Dagbladet. LÄS MER

 5. 5. ”Ett hendigt språkredskap?” : En studie om bruket av hen inom svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I föreliggande studie analyseras användningen av det könsneutrala pronomenet hen i fyra av Sveriges största tidningar mellan 2012 och 2019. Syftet är att se hur bruket förändrats inom tidsperioden och om det finns skillnader mellan dags- och kvällspressen. LÄS MER