Sökning: "kväve fosfor östersjön"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden kväve fosfor östersjön.

 1. 1. Risk mapping of phosphorus leakage - improved method using a Digital Elevation Model

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Hanna Ekström; [2018]
  Nyckelord :surface runoff; erosion; phosphorus leakage; agriculture; sinks; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Eutrophication is an ongoing problem in the Baltic Sea and is therefore found as a topic of the Baltic Sea Action Plan as well as the environmental goals of Sweden. One source to eutrophication is the leakage of phosphorus from agricultural lands. LÄS MER

 2. 2. Organic nitrogen and carbon in Swedish rivers : increasing trends from 1987-2017

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Maya Ahlgren; [2018]
  Nyckelord :total organic nitrogen; total organic carbon; eutrophication; Sweden; dissolved organic carbon; brownification; Pearson’s correlation; Baltic Sea; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : In the past decades, increased organic carbon concentrations have been reported from freshwaters across the Northern Hemisphere. However, there is little knowledge regarding whether or not these changes are linked to increasing concentrations of organic nitrogen. LÄS MER

 3. 3. Function of soil-based on-site wastewater treatment systems - Biological and chemical treatment capacity

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik (flyttat 20130630)

  Författare :Linnéa Tjernström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : On-site wastewater treatment systems are among the main Swedish anthropogenic sources of nutrients causing euthropication of the Baltic Sea. Among on-site systems in Sweden almost half have septic tank treatment followed by a soil-based system, in which the wastewater is treated through soil filtration. LÄS MER

 4. 4. Utsläpp från svenska reningsverk till Östersjön : Granskning av Henriksdals reningsverk, Ryaverket, Sjölunda reningsverk, Kungssängsverket och Duvbackens reningsverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Dolovan Ahmed; Mohammed Erik Jamal Fadul; [2017]
  Nyckelord :Purification plant; phosphorus; nitrogen; mechanical purification; biological purification; chemical purification; person equivalent pe .; Reningsverk; fosfor; kväve; mekanisk rening; biologisk rening; kemisk rening; personekvivalent pe .;

  Sammanfattning : From domestic and industrial waste water will have to be cleaned before it can be released into lakes and streams again. This purification takes place through various stages of treatment plants. LÄS MER

 5. 5. Latrin från fritidsbåtar i Stockholms skärgård - innehåll, volym och påverkan på avloppsreningsverk och ekosystem

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Josefine Klingberg; [2017]
  Nyckelord :Boat sewage; ecosystem; leisure boat; sewage; sewage treatment plant; Stockholm archipelago; Avlopp; avloppsreningsverk; båtlatrin; ekosystem; fritidsbåt; Stockholms skärgård;

  Sammanfattning : Den första april 2015 trädde en författning i kraft som innefattar ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar inom Sveriges sjöterritorium. Redan före denna författning var det obligatoriskt för fritidsbåtshamnar att ha mottagningsanordningar för avfall, inklusive latrin, från fritidsbåtar. LÄS MER