Sökning: "kväve"

Visar resultat 1 - 5 av 530 uppsatser innehållade ordet kväve.

 1. 1. Conceptualisation, Implementation and Commissioning of a Controlled Pyrolysis Rig : KTH Master Thesis Report

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Arjun Monga; [2023]
  Nyckelord :coke deposition; pyrolysis; catalysis; methane; sample; cooling channels; regenerative cooling; rocket engines; koksavsättning; pyrolys; katalys; metan; prov; kylkanaler; regenerativ kylning; raketmotorer;

  Sammanfattning : Liquid methane has seen popular interest from industry and academia as a next-generation rocket fuel due to its favorable performance characteristics and potential for extra-terrestrial in-situ resource utilisation. Since the rocket combustion chamber and nozzle are subject to high heat loads, regenerative cooling is a standard method to achieve lower temperatures. LÄS MER

 2. 2. Soil health on organic farms : linking organic farmer practices to soil health and yield

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Lina Johansson; [2023]
  Nyckelord :organic farming; bulk density; management;

  Sammanfattning : Soil health is a part of the sustainable agriculture which the EU is trying to develop. Organic farming can be one way of working towards more healthy soils. The term soil health can be divided into biological, chemical, and physical aspects of the soil that are necessary to sustain the plants grown. LÄS MER

 3. 3. Insamling och behandling av klosettvatten från slutna tankar i Södertälje : en utvärdering av massflöden och förbättringsområden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotta Jernå; [2022]
  Nyckelord :Source separation; fertilizer; sanitization; urea; auto-thermal aerobic digestion; Källsorterande avlopp; gödsel; hygienisering; urea; våtkompostering;

  Sammanfattning : Källsorterande avloppssystem gör att resurserna i olika avloppsflöden kan tas tillvara. Särskilt klosettvatten innehåller näringsämnen som är viktiga att föra tillbaka till jordbruket. I Södertälje finns en anläggning som behandlar klosettvatten från slutna tankar och produkten används som gödsel. LÄS MER

 4. 4. Study of Surface Pre-treatments for AuSi Wafer-Level Eutectic Bonding : An investigation of the impact of different native oxide etching methods and storage times before AuSi eutectic bonding

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Boström; [2022]
  Nyckelord :Eutectic gold-silicon bonding; Native oxide growth; Oxide etching; Spectroscopic ellipsometry; Bond Strength; Water contact angle.; Eutektisk guld-kisel-bondning; Nativoxid-tillväxt; Oxidets; Spectroskopisk ellipsometri; Bondstyrka; Vattenkontaktvinkel.;

  Sammanfattning : Wafer bonding is important in microelectromechanical systems (MEMS) manufacturing, enabling wafer-level encapsulation and packaging. In this project, different pre-treatments of the polycrystalline silicon surface for eutectic gold-silicon (AuSi) bonding were studied with respect to the resulting bond strength. LÄS MER

 5. 5. Emission of greenhouse gases from constructed wetlands : Nutrient status in relation to methane and nitrous oxide emission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Christian Lundström; [2022]
  Nyckelord :Constructed wetland; greenhouse gas emission; nutrient status; ebullition; Anlagd våtmark; växthusgasutsläpp; näringsstatus; ebullition;

  Sammanfattning : Agricultural land releases large amounts of nitrogen and phosphorus to water bodies which causes eutrophication. Creating wetlands on agricultural land is one way to prevent this major issue. However, constructed wetlands are a large emission source of greenhouse gases. LÄS MER