Sökning: "kvävedioxider CFD"

Hittade 1 uppsats innehållade orden kvävedioxider CFD.

  1. 1. CFD Simulation of Urea Evaporation in STAR-CCM+

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningslära

    Författare :Oscar Ottosson; [2019]
    Nyckelord :Urea; AdBlue; SCR; Solid Deposit; NOx; nitrogen oxides; CFD; speedup; spray simulation; UWS; diesel after-treatment; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sweden; NXPS; LiU; DOE; Urea; AdBlue; SCR; Klump; NOx; kvävedioxider CFD; uppsnabbning; spray simulering; UWS; efterbehandling av diesel-motor; STAR-CCM ; AVL Fire; Scania; Sverige; NXPS; LiU; DOE;

    Sammanfattning : Diesel engines produce large amounts of nitrogen oxides (NOX) while running. Nitrogen oxides are highly toxic and also contribute towards the formation of tropospheric ozone. LÄS MER