Sökning: "kväveutlakning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet kväveutlakning.

 1. 1. Skogsbrukets påverkan på övergödning och försurning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :My Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Skogsbruk; Övergödning; Försurning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Acidification and eutrophication are central environmental problems in Sweden, which effects biodiversity. The Swedish forestry may contribute significantly to these environmental problems. LÄS MER

 2. 2. Trädans betydelse i odlingssystemen och dess effekter på näringsutlakning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Hanna Falk; [2017]
  Nyckelord :biologisk mångfald; kväveutlakning; grönträda; stubbträda; svartträda; ekologisk fokusareal;

  Sammanfattning : For more than 10 000 years ago man turned from being a hunter to conduct agriculture. Agriculture has since then developed and from the Stone Age until today four different crop cultivation systems can be distinguished; slash and burn farming, agricultural mower, agricultural crop rotation and agricultural industry. LÄS MER

 3. 3. Potential för produktion av surt lakvattten och kvantifiering av kvävelakning från restprodukter från gruvindustrin: En fallstudie från Kiirunavaara-gruvan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Eva Smedborn Paulsson; [2016]
  Nyckelord :Acid mine drainage; nitrogen leakage; mining waste rocks; Kiirunavaara; mine drainage; shake flask experiment; Surt lakvatten; kväveutlakning; restprodukter gruvor; Kiirunavaara; lakvatten; skakförsök;

  Sammanfattning : Gruvavfall, i form av gråberg, från Kiirunavaara-gruvan i Kiruna, norra Sverige undersöktes för att se om surt lakvatten kan bildas från gråberget och om detta kan ha en påverkan på hur mycket kväve som kan lakas ut från gråberget. För detta ändamål gjordes dels en mineralogisk undersökning av gråberget, med siktning, röntgendiffraktion (XRD) och grundämnesanalys och dels laborativa skakförsök. LÄS MER

 4. 4. Ligger bäckarna rätt i kartan?

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Dennis Jonsson; [2012]
  Nyckelord :Kvävegödsling; Kväveutlakning; Areralavvikelse;

  Sammanfattning : “Are the headwaters streams at the right position in the map” is a study that has been performed on behalf of Holmen Forest, region Örnsköldsvik. This study will be the basis for deciding if the Hydrology Layer Property map or Holmen Forest map will be used for planning nitrogen fertilization in forestry. LÄS MER

 5. 5. Uthållig odling med fokus på kväveutlakning

  M1-uppsats, SLU/MOVIUM

  Författare :Amanda Öman; [2011]
  Nyckelord :Uthållig odling; Kväveutlakning; Nitrogen leaching; Utlakningsrisk; Sustainable farming; Kväve;

  Sammanfattning : Kväve är en viktig byggsten i allt levande på jorden, och ingår i bland annat aminosyror,proteiner och DNA. Eftersom kväve återfinns i alla växtens celler har det en avgörande roll ivåra odlingssysystem för att få skördar med bra kvalitet. Kväve utgör också en av de storamiljöbovarna inom lantbruket. LÄS MER